De werkzaamheden worden uitgevoerd om drie aanwezige gasproductieputten af te sluiten en buiten gebruik te stellen. Deze putten waren reeds tijdelijk buiten gebruik gesteld, en zullen nu definitief afgesloten worden. Het buiten gebruik stellen van de putten zal met behulp van een boorinstallatie uitgevoerd worden. Ter voorbereiding op de komst van de boorinstallatie is inmiddels gestart met de uitvoering van diverse werkzaamheden op het terrein.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de komende maanden. Overdag zullen civiele werkzaamheden plaatsvinden en vanaf december zullen er ook ’s nachts werkzaamheden uitgevoerd worden. Afhankelijk van het verloop van de huidige werkzaamheden is de verwachting dat de boorinstallatie begin januari 2017 zal arriveren. Verwacht wordt dat de werkzaamheden vervolgens binnen twee maanden afgerond kunnen worden. 

Opruimen

Het terrein waarop de putten zijn gelegen zal niet direct opgeruimd worden. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid zal de afsluiting van de putten , zoals wettelijk is voorgeschreven, gemonitord worden. De resultaten hiervan zullen uitsluitsel geven over het verdere verloop.

Veel activiteit

Tijdens de activiteiten is aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit zal extra transportbewegingen met zich meebrengen. Ook is extra verlichting op de locatie nodig. Wij doen ons best om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken, maar kunnen niet uitsluiten dat u alsnog overlast van ons ondervindt. Zodra de boorinstallatie ter plaatse is, nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst om meer informatie over de werkzaamheden op de locatie te krijgen, de booractiviteiten van dichtbij te bekijken en vragen te stellen. Zodra een datum bekend is informeren wij u hierover.

Vragen

Vragen of opmerkingen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Omgevingsmangement van NAM via telefoonnummer 0592-369111. Heeft u overlast van onze activiteiten dan kunt u ook 24 uur per dag contact opnemen met onze Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.