Wat gaat NAM doen?

De werkzaamheden die NAM gaat uitvoeren wordt een coiled tubing genoemd. Als een aardgasveld wat langer in productie is kan de toestroming van gas in een put worden belemmerd door water, condensaat, zout en zand. Hierdoor kan de put waar het gas doorheen moet stromen verstoppen. De put wordt schoon gespoeld met behulp van een lange flexibele metalen buis (de ‘coil’), zodat het gas weer vrij kan stromen.

De coil is op een haspel gerold en wordt naar de onderkant van de put geleid. Op de locatie wordt de coil gekoppeld aan een tankwagen met water en stikstof. De put wordt met dit water schoon gespoeld, het water wordt daarna weer naar boven gepompt en afgevoerd. Is de put eenmaal doorgespoeld, dan wordt deze met een speciale installatie getest. Als de test is geslaagd kan de put weer optimaal produceren.

Wanneer wordt er gewerkt?

Op vrijdag 26 augustus starten de werkzaamheden, naar verwachting wordt de coiled tubing op zondag 4 september beëindigd. De werkzaamheden worden in deze periode zoveel als mogelijk overdag uitgevoerd. Een beperkt deel van de werkzaamheden moet aaneengesloten uitgevoerd worden, mogelijk wordt dan ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie Kollumerpomp merkbaar, bijvoorbeeld door de toename van transporten naar en van de locatie. NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht en geluid te voorkomen. Er wordt ook enige tijd gefakkeld, wat in de omgeving zichtbaar zal zijn.

Contact

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Jan Dekker, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-368320. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592 - 364 000.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over gaswinning in uw gemeente? Dan kunt u op onze website www.nam.nl kijken. Daar vindt u ook een kaart met de gasvelden. U kunt ons ook volgen op twitter via @nambv voor berichten over actuele werkzaamheden.