Rotterdamse jongeren van Het Lyceum Rotterdam en Calvijn Maarten Luther College bezoeken op vrijdag de NAM-locatie. Zaterdag vinden er twee rondleidingen plaats op de locatie in het kader van het excursieprogramma.

Het thema van de Wereldhaven dit jaar is ‘duurzaamheid en ‘Slimme’ haven’. NAM sluit bij dit thema aan met aandacht voor de transitie naar duurzame energie en het verduurzamen van NAM-activiteiten.

Multifunctionele zonnepanelen

Zo worden binnenkort op de locatie Korperweg multifunctionele zonnepanelen geïnstalleerd, die energie opwekken wanneer de zon schijnt en CO2 absorberen bij bewolkt weer. Hiermee verduurzaamt NAM de productie aan de Korperweg en leveren we een bijdrage aan de CO2-reductie in Rotterdam.

De draaibare driehoekige multifunctionele zonnecentrales werden eerder ook geïnstalleerd bij twee maatschappelijke instellingen in Charlois. Het initiatief draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Rotterdam, waarbij ingezet wordt op meer zonne-energie. Het levert bovendien werkgelegenheid op in het sociale domein, door lokale dienstverlening en de productie van technologie in Rotterdam.

NAM in Rotterdam

NAM produceert op de locatie aan de Korperweg sinds 1984 olie. Het veld ligt op ongeveer 1,5 km diepte en bevat in totaal zo’n 50 miljoen m3 olie. Dagelijks wordt er door de 21 putten op de locatie 2850 vaten olie geproduceerd. Tot op heden is er 7.7 miljoen m3 olie geproduceerd. Deze olie wordt op dezelfde locatie behandeld en per pijpleiding richting Pernis getransporteerd.

NAM is reeds sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw actief in Rotterdam, op diverse lcoaties in Rotterdam Schiebroek, Havengebied en in Charlois met in totaal 28 actieve putten.