De scholeksterpopulatie laat in Nederland al sinds de negentiger jaren een duidelijke negatieve ontwikkeling zien (zie onderstaande grafiek). Aan de hand van de kleurringen kunnen de jongen, wanneer ze uitgevlogen zijn, door de jaren heen worden gevolgd. De scholekster is een belangrijke soort in het Waddengebied. Ook als broedvogel op de kwelder van Ameland waar de gaswinning tot bodemdaling leidt. Scholeksters die eerder in Assen zijn geringd, zijn later o.a. op Terschelling waargenomen.

Dit jaar is onderzoek gestart naar de populatieontwikkeling van de soort in heel Nederland, waar o.a. de NAM aan bijdraagt https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/chirp-nieuw-onderzoek-naar-scholekster

Op dit moment zijn de jonge dieren op onze binnenplaats in goede conditie. Het is de bedoeling dat ze veilig op de binnenplaats opgroeien. We hopen dat het broedpaar voldoende voer kan geven en dat ze over een week of drie over het gebouw heen kunnen vliegen. Zo niet, dan helpen we ze een handje!