Feestelijke afronding NAM’s Steek Energie in de Buurt Hardenberg

2017-12-13

Meer dan twintig aanvragen ontving NAM tijdens de campagne Steek Energie in de Buurt in Hardenberg. De jury koos, na een nauwkeurige selectie, maar liefst veertien projecten. De winnaars kregen hun officiële prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdagavond 30 november 2017 in Hardenberg uitgereikt.

NAM onderzoekt recente bevingen

2017-12-13

Op 10 december jl.  heeft een beving bij ’t Zandt plaatsgevonden met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Op 7 december jl. was er een beving met een kracht van 1,8. NAM is een onderzoek gestart omdat door de bevingen een grenswaarde uit het Meet- en Regelprotocol Groningen is overschreden.

Unieke samenwerking in Zuid-Drenthe: project ‘GZI Next’

2017-11-30

De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom onderzoeken de Gemeente Emmen, EMMTEC services, Energy Valley, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Gasunie en NAM samen de mogelijkheden rondom hergebruik van de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in de gemeente Emmen. Het GZI-terrein krijgt een nieuwe, duurzame bestemming. 

TransitieCoalitie: programma-aanpak nodig voor een succesvol energieakkoord

2017-11-28

De partners van de Transitiecoalitie, waaronder NAM, roepen in een nieuw pleidooi richting het kabinet op tot een programmatische aanpak rond het nog op te stellen klimaat- en energieakkoord. Op die manier kan het akkoord leiden tot een versnelling van de energietransitie, zonder de klimaatafspraken van Parijs te schenden.

Documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première

2017-11-23

5 jaar geleden begon Ina Spijk in verzorgingshuis ’t Gerack met een tv-kanaal voor en door ouderen. Nu is Samen in Beeld TV wekelijks te zien op OOGTV en RTV Groningen-Oost. Alles draait om ouderen.  Maar het blijft niet bij televisie alleen. Op woensdag 22 november ging in een bomvolle Molenberg in Delfzijl de documentaire ‘De slag om Holwierde en Nansum’ in première.

NAM, Shell UK en Wagenborg slaan handen ineen voor tweede Walk to Work Vessel

2017-11-20

Wagenborg Offshore Operations B.V.de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell UK Exploration & Production (Shell UK)* hebben, na een tender proces, een overeenkomst getekend voor de inzet van een tweede ‘Walk to Work Vessel’. Dit nieuwe schip gaat met de Kroonborg, die bijna drie jaar geleden in gebruik is genomen, al het onderhoud doen van de onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

Uitspraak Raad van State: ‘veiligheid staat voorop’

2017-11-15

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het winningsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat dat een twintigtal partijen, waaronder NAM, had ingesteld. NAM had dit beroep ingesteld om duidelijkheid te krijgen over het veiligheidskader voor de gaswinning uit het Groningenveld.

EPI-kennissessie inventief bevingsbestendig-bouwen

2017-11-14

Op 14 november organiseerde EPI-Kenniscentrum in Appingedam samen met de NAM Nieuwbouwregeling een kennissessie over inventief bevingsbestendig bouwen. Een viertal sprekers vertelden hoe zij omgaan met de uitdagingen van aardbevingsbestendig bouwen, hoe ze het contact met NAM ervaren, en ze deelden hun tips met de geïnteresseerden.

Molukse Kerk Appingedam gerestaureerd, versterkt en herbestemd

2017-11-13

De Molukse gemeenschap in Appingedam kan weer terecht in hun kerk. De afgelopen 9 maanden werd het Rijksmonument gerestaureerd en bouwkundig versterkt. Daarnaast werd geïnvesteerd in herbestemming van het pand.  De Groningse Commissaris van de Koning René Paas verrichtte, in een bomvolle kerk, de officiële opening.

NAM ondertekent uitgangspunten netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland

2017-11-10

Hoe kunnen we ons het beste aanpassen aan het veranderende klimaat? Nu die vraag steeds actueler wordt, kiest Noord-Nederland voor een eigen samenwerkingsverband voor klimaatadaptatie. Tijdens de Noordelijke Klimaattop ondertekende NAM samen met ruim 30 andere partijen (overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties) de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland.

NAM zoekt oplossing voor deel van schades Zuidlaren

2017-11-10

Witteveen + Bos heeft het ‘schadeonderzoek Zuidlaren’ afgerond en de resultaten daarvan op vrijdag 10 november j.l. aan betrokken inwoners bekend gemaakt. De aardbeving bij Zuidlaren kan een deel van de schades veroorzaakt hebben aldus de onderzoekers.

NAM deelnemer Open Bedrijvendag Drenthe

2017-11-02

NAM neemt zaterdag 4 november deel aan de Open Bedrijvendag Drenthe. Tussen 10.00 en 16.00 uur openen we de hekken van onze locatie aan de Nieuwe Dijk in De Krim, in de gemeente Coevorden.

Vervolgstudie bodemdaling Waddenzee

2017-10-31

NAM heeft de vervolgstudie naar bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee afgerond en ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het rapport is als download beschikbaar en bestaat uit een Engelstalig hoofdrapport en een Nederlandstalige samenvatting.

TransitieCoalitie pleit voor programmatische aanpak Energieakkoord 2.0

2017-10-27

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen. 

Onderzoek naar wierden in Groningen

2017-10-26

NAM is een breed onderzoek begonnen naar wierden in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gaat om de wierden Groot Maarslag, Leens (Grote Houw/Westerhouw), Helwerd, Biessum, Uitwierde, Amstweersterpolder II, Beswerd en Fransum.

Nexstep: Nationaal Platform voor ontmantelen en hergebruik olie- en gasvelden

2017-10-18

NAM is actief betrokken bij het onlangs gelanceerde Nexstep, het nationaal platform Hergebruik & Ontmanteling. De olie- en gasindustrie zal binnen dit platform nauw samenwerken om de kansen bij het ontmantelen van olie- en gasvelden optimaal te benutten en de aanwezige infrastructuur waar mogelijk te hergebruiken in de energietransitie.

NAM voorzag ook dit gasjaar Nederland van warmte

2017-10-05

In het gasjaar 2016-2017 produceerde NAM bijna 24 miljard (23,98) kubieke meter aardgas uit het Groninger-gasveld. Dit sluit aan bij de diverse richtlijnen die in het winningsbelsluit zijn opgenomen zoals een vlakke productie en de leveringszekerheidwens.

Boortoren eind deze week in Noordbeemster verwacht

2017-10-04

Begin september kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de boring van een extra put op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster aan. De voorbereidende werkzaamheden op de locatie zijn in volle gang, om eind deze week de boortoren te kunnen ontvangen.

Deltares doet onderzoek naar sterkte Gronings zand

2017-10-03

Onderzoeksinstituut Deltares doet in opdracht van NAM in Groningen onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen. Op drie locaties worden monsters genomen in een vooraf bevroren grondlaag. Het nemen van bevroren monsters is nieuw voor Nederland en zelfs in Europa is de techniek nog niet eerder toegepast.

Bevingsbestendige vrouwenopvang Het Kopland opgeleverd

2017-09-26

Op dinsdag 26 september vond de officiële oplevering van vrouwenopvang Het Kopland in Groningen plaats. Directeur Alice Vellinga is in haar nopjes met de nieuwbouw: het is zo’n mooi, sterk en veilig gebouw geworden. Ik ben alle betrokken partijen heel dankbaar dat het er nu staat.”

Energietransitie – de noodzaak voor een balans tussen ambitie en realiteitszin

2017-09-21

‘Nederland al in 2030 100% duurzaam’ of ‘Na 50 jaar gaat Nederland afscheid nemen van aardgas’. Zomaar twee koppen in de media. Deze lezen we tegenwoordig bijna dagelijks. Ambitieuze koppen, zeker. Zelfs soms stoer. Maar is het realistisch? Ook wij houden van ambitie. Sterker nog, pleiten er voor. Echter, om op een goede manier de doelstellingen van Parijs te realiseren, zijn we gebaat bij een veel betere balans tussen deze ambitie en realiteitszin.

Rustige informatieavond in Noordbeemster

2017-09-21

Woensdag 20 september zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de uitbreiding van de activiteiten tijdens een informatiebijeenkomst in Beets. Zo’n 30 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst, die rustig verliep.

Onafhankelijk omgevingsproces aardgaswinning Ternaard

2017-09-21

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de aanpak voor het omgevingsproces Ternaard. Het gaat om een onafhankelijk omgevingsproces waarbij samen met inwoners en andere belanghebbenden de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart worden gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Hiertoe hebben de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten.

Nederlandse gasproducenten ondertekenen nieuwe gedragscode

2017-09-08

Op 7 september ondertekenden de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land.

Uitbreiding activiteiten NAM-locatie in Noordbeemster

2017-09-07

In oktober 2017 gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een extra put boren in een reeds producerend gasveld op de bestaande gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Begin oktober 2017 arriveert de boortoren. Het boren van de put is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag.

Rapport over aardbevingen in gebied Appingedam - Loppersum

2017-09-05

NAM heeft een speciaal rapport opgesteld voor toezichthouder SodM over de aardbevingsdichtheid in het gebied tussen Appingedam en Loppersum. Dit is gedaan omdat twee grenswaarden uit het Meet- en Regelprotocol (MRP) zijn overschreden. Het Meet- en Regelprotocol geeft aan hoe NAM de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als aardbevingen daartoe aanleiding geven.

Sauwerd heeft zijn dorpssupermarkt terug

2017-09-01

Ruim een jaar geleden sloot de supermarkt in Sauwerd. De inwoners van het dorp weigerden zich bij dit verlies neer te leggen. Samen zetten ze de schouders eronder. Ze richtten dorpencoöperatie Reitdiepdal op, om de dorpssupermarkt terug te brengen. Dat lukte: op donderdag 31 augustus verrichtte de Groningse Commisaris van de Koning René Paas de officiële (her)opening.

NAM past Meet- en Regelprotocol voor het eerst toe

2017-08-31

Op dinsdagochtend 29 augustus heeft in Appingedam om 9.40 uur een aardbeving van 1.8 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Dat heeft het KNMI gemeld. Een aardbeving van deze sterkte is nauwelijks voelbaar en komt vaker voor. Tot op heden zijn vier schademeldingen ontvangen uit het gebied rond het epicentrum van de beving.

Zon overgoten Boortorenwandeltocht

2017-08-28

Zaterdag 26 augustus vond voor de 61ste keer de Boortorenwandeltocht plaats, in en rondom Schoonebeek. Bijna 2.000 wandelaars trokken hun loopschoenen aan voor het afleggen van een afstand van 40, 20, 15, 10 of 5 kilometer.

Feestelijke opening foto-expositie ‘70 jaar NAM’

2017-08-28

Vrijdag 25 augustus openden oud NAM-medewerkers Thijs Hendriks en Jos Bos samen met NAM directeur Gerald Schotman op feestelijk wijze de foto-expositie ’70 jaar NAM’. Medewerkers van Stichting ‘De Spiker’, Schoonebeeks Oudkundige Vereniging, doken de afgelopen maanden in hun fotoarchief om de mooiste historische foto’s te selecteren. De expositie geeft een prachtig tijdsbeeld van het dorp én de inwoners van Schoonebeek. De expositie laat bovendien zien hoezeer het dorp en NAM met elkaar verbonden zijn.

Offshore platform L13C voortaan ‘onbemand’

2017-08-24

Offshore platform L13C is sinds dinsdag 22 augustus een onbemand platform. Met het vertrek van de laatste bemanningsleden werd L13C formeel een Normal Unmanned Installation (NUI). “Dit is echt een mijlpaal”, stelt Nick Spiertz, hoofd mijnbouw installatie (HMI) op het platform.

Seizoen 2017-2018 SC Loppersum in teken van duurzaamheid

2017-08-10

Voetbalclub SC Loppersum heeft het seizoen 2017 - 2018 tot ‘Jaar van de duurzaamheid’ gedoopt. “In dat jaar willen we naast het noodzakelijke onderhoud doen ook investeren in de verduurzaming van de kantine en kleedkamers’, vertelt bestuurslid John Knot. Het uiteindelijke doel van de Lopster vereniging is een energieneutrale accommodatie.

Geen beroep op verjaring bij fysieke schade gebouwen

2017-08-09

Op 16 augustus 2017 is het vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge plaatsvond. Het beeld is ontstaan dat eigenaren hun recht op vergoeding van de schade die is ontstaan door de beving bij Huizinge zouden verliezen door verjaring, als zij deze schade nog niet bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of in het verleden bij NAM hebben gemeld. De wet eist namelijk dat iemand die schade lijdt deze in beginsel moet vorderen binnen een termijn van vijf jaar, vanaf het moment waarop hij met de schade bekend werd.

Productievolumes NAM in Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk

2017-08-09

NAM heeft een brief ontvangen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de productievolumes van de gasvelden Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk. In deze brief stelt SodM dat zij heeft geconstateerd dat NAM meer heeft geproduceerd uit deze velden dan in de winningsplannen is beschreven en vraagt NAM om een reactie.

Werkzaamheden locatie Moddergat

2017-08-07

NAM voert in augustus en september werkzaamheden uit op haar locatie aan de Mokselbankwei bij Moddergat. Er wordt gewerkt aan één van de vijf productieputten waarvoor ook tijdelijk enige tijd gefakkeld gaat worden.

Werkzaamheden NAM locatie Warffum

2017-08-03

Op haar locatie bij Warffum gaat NAM onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de bestaande productieput waarmee het aardgas wordt geproduceerd. Er wordt korte tijd gefakkeld.

Luchtwachttoren Warfhuizen wordt opgeknapt

2017-07-26

Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen werd oorspronkelijk gebouwd om in de koude oorlog vijandige Russische vliegtuigen op te sporen. Nu krijgt de toren een landschappelijke functie. Voor de restauratie kreeg Stichting Het Groninger Landschap onder meer een bijdrage uit het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

NAM verkoopt testwoningen aan particulieren

2017-07-24

NAM is gestopt met het uitvoeren van testen in woningen in Groningen. Alle panden worden verkocht. Intussen zijn vier van de in totaal acht testwoningen al in particuliere handen overgegaan. Er is één voorlopige koopovereenkomst gesloten. De woningen staan in Loppersum (3), Uithuizermeeden, Delfzijl, Ten Boer, Kantens en Godlinze.

Zes prijswinnaars steken energie in de eigen wijk in Coevorden

2017-07-24

Dinsdagavond 18 juli werden in Dalen, in de gemeente Coevorden, zes prijswinnaars bekend gemaakt van het project ‘Steek energie in de buurt Coevorden’. De prijswinnaars mogen met een financiële bijdrage van NAM het idee realiseren waarmee zij hun eigen woonomgeving nog leuker en plezieriger willen maken.

Feestelijke gastles in Veendam

2017-07-19

Het is dinsdag 18 juli feest op de Mgr. Bekkerschool in Veendam. Ten eerste omdat vader Marco samen met collega Hanin en Erik een gastles over hun werk bij de NAM mogen geven. De lessen worden gegeven voor alle leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Vader Marco werkte tot voor kort als operator op en voor het Groningen-gasveld. Net als zijn collega’s Erik en Hanin. 

Fakkel en werkzaamheden bij Kloosterveen Assen

2017-07-11

Op de locatie Assen-1, naast de wijk Kloosterveen, vinden deze week werkzaamheden plaats. Om dat veilig te kunnen doen, wordt het gas uit de leidingen afgefakkeld op donderdag en vrijdag.

Nieuwbouw MFA en NAM-kantoor Anjum bereikt hoogste punt

2017-07-10

Vandaag is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum. Rond het middaguur ging de (Friese) vlag in top en is het gevierd met de betrokkenen zoals de werknemers van de bouw- en installatiebedrijven en de buren. 

Sodm keurt Groningen Meet- en Regelprotocol goed

2017-07-03

Het door NAM opgestelde Meet- en Regelprotocol voor het Groningen-gasveld is door Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurd. Het protocol geeft aan hoe NAM de seismische risico’s bij winning van aardgas beperkt en hoe die winning aangepast wordt als seismische gebeurtenissen daar aanleiding toe geven.

NAM in beroep bij Raad van State: ‘Overheid, schep heldere kaders voor gaswinning in Groningen’

2017-06-28

Het veilig produceren uit het Groningen gasveld is een gemeenschappelijk belang van alle betrokkenen, de bewoners voorop. Dat vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid, het zoveel mogelijk beperken van schade en het zorgdragen voor leveringszekerheid. Met het Wijzigingsbesluit lijkt de Minister de eerder geaccepteerde kaders op het gebied van veiligheid los te laten. Dat schept fundamentele onduidelijkheid. Daarom heeft NAM de Raad van State gevraagd om het besluit van de Minister op dit punt te beoordelen.

Meer dan 25.000 bezoekers bij Sail Den Helder 2017

2017-06-27

Den Helder stond van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni in het teken van Sail en de Marinedag. En NAM deed mee, als partner van Summerlabb, het reizende duurzaamheidslab. Summerlabb combineert wetenschap en live muziek op festivals en besteedt aandacht aan innovaties op het gebied van energie, water en lichtgebruik.

Ruim een miljoen naar toekomstbestendige Groningse ‘dorpsdaken’

2017-06-27

Het programma Elk dorp een duurzaam dak investeert in ontmoetingsplekken in alle dorpen van de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Inmiddels hebben 28 dorpsdaken een bedrag toegekend gekregen. In totaal kende het programma al meer dan een miljoen euro toe voor het toekomstbestendig maken van dorpsdaken.

NAM tour door Noordoost Fryslân afgesloten

2017-06-23

De NAM-infotruck reed in de week van dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni door Noordoost Fryslân. In 4 dagen werden 8 plaatsen bezocht. Doel van de tour was om met inwoners in gesprek te gaan over gaswinning.

Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn voor bevingsbestendig bouwen

2017-06-22

Op 22 juni 2017 publiceerde de NEN een geactualiseerde versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor bevingsbestendig bouwen (NPR 9998). Daarmee kan nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen versterkt moeten worden om de aardbevingen in Groningen te doorstaan. Constructeurs kunnen met de nieuwe richtlijn berekenen hoe sterk (delen van) gebouwen moeten zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnormen.

Groot onderhoud in Monster

2017-06-14

Momenteel vindt groot onderhoud op de gaswinningslocaties aan de Madeweg in Monster, om de gasproductie hier de komende jaren te kunnen voortzetten. Ook passen we delen van de installatie op Monster aan.

Innovatief energienet voor verduurzaming Ameland

2017-06-13

Gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen. Zo’n netwerk, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt, is nodig voor de écht duurzame energievoorziening die het eiland voor ogen heeft. Het is bijzonder dat een dergelijk plan voor één heel gebied wordt uitgewerkt. 

Opening Bright Ideas hub in Emmen

2017-06-13

NAM en Shell hebben samen met de gemeente Emmen de Generation Discover hub “Bright Ideas” geopend in Emmen. De komende twee weken (t/m 23 juni) maken scholieren uit de omgeving samen met hun leerkrachten en ouders hier spelenderwijs kennis met wetenschap en technologie.

NAM 2016 jaarrekening

2017-06-02

NAM heeft de financiële jaarrekening 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een nieuwe Europese richtlijn verplicht bedrijven in de olie- en gaswinnings industrie vanaf 2016 inzicht te geven in betalingen aan overheden (zoals belasting). NAM heeft besloten de betalingen aan overheden en ook haar eigen financiële resultaten openbaar te maken.

Start aanleg locatie De Wijk-100 in Echten

2017-05-29

NAM heeft tussen Meppel en Hoogeveen meerdere locaties liggen waarmee al zo’n 60 jaar aardgas uit de diepe ondergrond kan worden gehaald. Het gasveld wordt het ‘De Wijk-gasveld’ genoemd. Sinds enkele jaren wordt een speciale techniek gebruikt waarbij met behulp van stikstof het nog aanwezige gas gewonnen kan worden. Veel werkzaamheden zijn inmiddels afgerond behalve de aanleg van een locatie. Deze werkzaamheden staan nu op stapel.

Reactie NAM op wijzigingsbesluit gaswinning

2017-05-24

NAM heeft kennisgenomen van de aankondiging van het wijzigingsbesluit over de gaswinning uit het Groningen-gasveld per 1 oktober 2017 door Minister Kamp van Economische Zaken.

Gasbedrijven steunen initiatief aardbevingsmonument

2017-05-22

NAM, Gasunie en GasTerra steunen de totstandkoming van het aardbevingsmonument dat de Stichting Meent van der Sluis wil oprichten langs de A7 tussen Groningen en Nieuweschans. Het zogeheten ‘andere monument’, een gebarsten baksteen, is ontworpen door Karel Buskes.

Inwoners Munnekezijl op bezoek bij NAM

2017-05-22

Open bedrijven Dag
Zaterdag 20 mei was NAM vertegenwoordigd tijdens de open bedrijven dag in Munnekezijl. In het dorp stond NAM’s informatie-truck en op de gas-locatie aan de Stadsweg werden rondleidingen verzorgd.

Nieuw platform L13FI op z’n plek in de Noordzee

2017-05-17

Op de Noordzee, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder, staat sinds maandag 15 mei een nieuw, compact platform voor gaswinning op zee: L13FI. Het nieuwe platform, werd in drie onderdelen vanuit Schiedam naar de locatie op zee gevaren. De komende tijd vinden de benodigde werkzaamheden op en rond het platform plaats. Eind 2018 produceert dit platform naar verwachting het eerste aardgas.

Stand van zaken bodemdalingsstudie II Ameland

2017-05-16

NAM wint in Nederland aardgas uit zo’n 140 kleine gasvelden. Enkele van deze kleine velden liggen nabij Ameland en NAM wint hier al ruim 30 jaar aardgas vanaf en ten noorden van Ameland.

NAM realiseert zich dat de gaswinning bij Ameland onder een kwetsbaar gebied plaatsvindt. NAM geeft daarom de hoogste prioriteit aan zorgvuldige gaswinning en monitoring van eventuele effecten van de gaswinning.

Financiële steun voor vijf projecten Steek Energie in de buurt

2017-05-12

Maar liefst negentien verenigingen zonden een idee in voor een buurtproject dat wonen in Twente nog leuker en plezieriger maakt. Zij namen daarmee deel aan het project ‘Steek energie in de buurt’ en hoopten zo hun project op kosten van NAM te mogen uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst In Weerselo maakte de jury donderdagavond 11 mei bekend welke projecten een financiële bijdrage krijgen.

Werkzaamheden ondergrondse gasopslag Norg

2017-05-05

NAM is gestart met onderhoudswerkzaamheden op de ondergrondse gasopslag Norg, nabij Langelo. Er wordt gewerkt aan het zogeheten fornuis, een klus die ongeveer twee maanden gaat duren.

Ook afstand in schadeproces kleine velden

2017-05-05

NAM is een voorstander van een schadeproces op afstand van NAM, ook voor de kleine velden. Daarbij gaat NAM graag in samenspraak met bestuurders en belanghebbenden kijken hoe lokaal of regionaal de schadeafhandeling ook bij NAM’s kleine gasvelden op afstand van NAM ingericht kan worden. Ook aan de vraag om meer monitoring wil NAM invulling geven, bijvoorbeeld door gebouwopnames waar nodig en mogelijk.

NAM in hoger beroep in zaak Dijk c.s.

2017-05-05

Op 1 maart jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in de Dijk c.s. zaak (immateriële schade). Wij zijn het principieel niet eens met deze uitkomst en gaan daarom in hoger beroep. Niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten, maar omdat we van mening zijn dat deze uitspraak juridisch gezien verduidelijking verdient.

Herbestemming Cultureel Erfgoed Groningen komt op stoom

2017-05-04

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed zorgt ervoor dat monumentale kerken, molens en boerderijen in de Groningse aardbevingsregio behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. Op 1 juni sluit de derde aanvraagronde. Projectleider Eefje van Duin is enthousiast: “We zien de belangstelling voor het programma langzaam toenemen”.

Onjuiste veronderstellingen in rapport Milieudefensie

2017-05-04

In het rapport ‘Groningen Gas: the costs of not keeping it in the ground’ dat Milieudefensie op 3 mei naar buiten bracht worden onjuiste veronderstellingen gedaan. De suggestie dat NAM onvoldoende financiële middelen zou hebben voor de betaling van schadeafhandeling, schetst een onjuist beeld van de werkelijke situatie.

Uitspraak inzake artikel 12 procedure

2017-04-20

We hebben kennisgenomen van de uitspraak van het Hof inzake de artikel 12 procedure. We zijn verrast door deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie en het Hof hebben bij eerdere aangiften steeds geoordeeld dat er geen reden was voor vervolging.

Duurzaam nieuw MuzeeAquarium in Delfzijl

2017-04-20

Het MuzeeAquarium is al sinds 1956 gevestigd aan de Zeebadweg in Delfzijl, vlak achter de zeedijk. Omdat die zeedijk verhoogd en verbreed wordt, moet het museum verhuizen. Daarvoor wordt het voormalige zwembad, een klein stukje verderop, vernieuwbouwd. Daarbij is er ook aandacht voor duurzaamheid.

NAM bouwt zelfvoorzienend platform midden op zee

2017-04-14

NAM heeft in Schiedam een nieuw en innovatief platform gebouwd voor gaswinning op zee. Het compacte platform dat op één pijler komt te staan, een zogeheten monotower, wekt zelf de energie op om gaswinning mogelijk te maken. Die energie wordt met windturbines en zonnepanelen opgewekt.

Girls girls girls

2017-04-12

Donderdag 13 april wordt het Drents Museum aan de Brink in Assen overvallen door 130 girls die aan de girlsday meedoen. Het Drents Museum, de Discovery truck van de Rijks Universiteit, de Knutselkeet en NAM slaan dit jaar de handen ineen op deze girlsday.

Werkzaamheden locatie Warffum

2017-04-10

NAM wint al zo'n 30 jaar aardgas uit een klein gasveld bij Warffum. Dit gas wordt gewonnen en behandeld op de locatie ten noorden van Warffum. In de maanden april en mei wordt op deze locatie groot onderhoud uitgevoerd.

Positieve energie bij bijeenkomst energietransitie Den Helder

2017-04-06

“Samenwerking is de sleutel tot succes bij de energietransitie”, betoogde Haije Stigter van NAM maandag 3 april in Den Helder bij een informatiebijeenkomst over energietransitie. De ruim honderd aanwezigen schaarden zich, eensgezind achter deze stelling en zetten hiervoor een petje op.

Goed bezochte open dag in Noordbeemster

2017-04-03

Zaterdag 1 april openden wij de hekken voor publiek op de locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Jong en oud gingen op de uitnodiging in, zo’n 80 buren en geïnteresseerden hebben een bezoek gebracht aan de open dag.

NAM op afstand van schade-afhandeling

2017-03-31

Vandaag heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) tijdens een persconferentie gemeld dat hij per direct de schadeafhandeling en -beoordeling gaat aansturen.

Reactie NAM op OVV-rapport

2017-03-30

Lees hier de reactie van NAM op het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van 30 maart 2017.

KNAW-minisymposium ‘aardbevingsbestendige gebouwen’

2017-03-23

Op maandag 20 maart organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen een minisymposium over aardbevingsbestendige gebouwen. Vijf sprekers, waaronder NAM-projectleider Julia Finkielsztajn, spraken over gaswinning, aardbevingen en de mogelijkheden om aardbevingsbestendig te bouwen. Mick Eekhout, hoogleraar architectuur en productontwikkelaar bij de TU Delft, begeleidde het symposium.

Energietransitie verdient meer dan een ‘zesjes-ambitie’ van Nederland

2017-03-22

Vanmorgen, 22 maart, schreef NAM-directeur Gerald Schotman een open brief op de opinipagina van het Financieele Dagblad. Onderwerp van de brief is de energietransitie en de kansen die dit voor Nederland en de Nederlandse economie biedt als we dit gezamenlijk goed aanpakken. Lees zijn oproep hier.

Usquert fitnesst in de buitenlucht

2017-03-21

Usquert heeft sinds vrijdag de beschikking over een heus outdoor fitnesspark. Een aantal jaren geleden constateerde de Vereniging van Dorpsbelangen dat er een behoefte was om in het dorp te kunnen fitnessen. Samen met diverse dorpsverenigingen sloegen ze de handen ineen en realiseerden een prachtige outdoor fitness aan de Raadhuisstraat, pal achter het sportveld van vv Usquert.

Onderhoudswerkzaamheden gasbehandelingslocatie Ten Arlo

2017-03-21

NAM voert onderhoudswerkzaamheden op de gasbehandelingslocatie Ten Arlo aan de Koedijk in Echten (Dr). De werkzaamheden worden uitgevoerd als de installatie drukvrij is. Dat houdt in dat er geen aardgas meer in de leidingen mag zitten. Het gas dat nog aanwezig is wordt afgeblazen via de fakkel die naast de locatie staat. Het is dus mogelijk dat er op verschillende momenten een grotere vlam op de fakkel zichtbaar is dan normaal.

Campagne Steek Energie in de Buurt Twente

2017-03-16

Woon je in Twente en heb je goede ideeën voor je buurt of je vereniging? Doe dan mee aan NAM’s campagne Steek Energie in de Buurt Twente. Dan maak je kans op een financiële bijdrage van NAM.

Samenwerken aan een duurzaam Den Helder

2017-03-15

De gemeente Den Helder, NAM en nog zes organisaties ondertekenden op woensdag 15 maart een intentieovereenkomst om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Deze overeenkomst verbindt het grote potentieel aan duurzame warmte én de vraag daarnaar.

Start bouw bevingsbestendige woningen ‘De Vlint’ in Groningen

2017-03-15

Op vrijdag 10 maart werd het officiële startsein gegeven voor de start van nieuwbouwproject ‘De Vlint’ in Groningen. Na korte toespraken van onder andere Trebbe Bouw directeur Antje de Groot en wethouder Roeland van der Schaaf mochten de toekomstige huiseigenaren zelf de starthandeling verrichten: ze begroeven een fles met een persoonlijke boodschap onder hun toekomstige huis.

Nldoet, NAM deed, Handen uit de mouwen groot succes

2017-03-13

Honderdplus NAM-medewerkers hebben op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen gestoken. In de dorpen Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe, Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland werd geklust.

Bouw MFA Anjum en NAM kantoor vandaag officieel van start

2017-03-13

Vandaag gaat in het Friese Anjum de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en NAM kantoor officieel van start. Na jarenlange voorbereiding zijn de werkzaamheden aan de Mounebuorren begonnen. Hiermee krijgt Anjum een nieuw dorpshart. Het officiële startsein wordt symbolisch uitgevoerd door Pytsje de Graaf, (Wethouder van Dongeradeel), Sjouke Faber (voorzitter MFA Commissie) en Elke Rettberg (NAM Manager kleine gasvelden).

Aardbeving bij Zeerijp

2017-03-11

Vanmiddag, zaterdag 11 maart 2017, heeft zich bij Zeerijp een aardbeving voorgedaan.

Nldoet en NAM doet mee

2017-03-10

Honderdplus NAM-medewerkers steken op vrijdagmiddag 10 maart tijdens NLdoet daadwerkelijk de hand uit de mouwen. Er wordt geklust van Kootstertille in Friesland tot Erica in Drenthe en van Winsum in Groningen tot Barendrecht in Zuid-Holland.

Bevingsbestendig kindcentrum Hoogezand geopend

2017-03-09

Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand is het eerste bevingsbestendige kindcentrum van Nederland. Het gebouw biedt onderdak aan christelijke basisschool De Regenboog, Jenaplanschool ’t Vlot en kinderopvang KaKa. Samen met de kinderen verrichtte wethouder Erik Drenth op 9 maart de officiële opening.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tietjerksteradeel-300

2017-03-08

Op de NAM-locatie Tietjerksteradeel-300 aan de Langegeestlaan 2B in Eastermar wordt vanaf 20 maart tot eind april 2017 onderhoud uitgevoerd aan de bestaande aardgasproductieput. De werkzaamheden zijn eind april afgerond.

Uitspraak rechtszaak Dijk cs

2017-03-01

Vandaag heeft de Rechtbank in Assen uitspraak gedaan in de Dijk cs zaak. Honderdzevenentwintig individuele bewoners uit het aardbevingsgebied hebben deze zaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en NAM. We hebben kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank.

Gluren bij de buren

2017-02-23

Een telefoontje aan de NAM van meester Michiel Doevendans van de Van Heemskerckschool uit Hoogezand, leverde een prachtige les over bodemschatten op. De gastles werd niet op school gegeven maar in het NAM-kantoor aan de Vosholen in Hoogezand.

Werkzaamheden op NAM-locatie Tusschenklappen

2017-02-21

Op de NAM-locatie Tusschenklappen aan de Legeweg bij Muntendam wordt vanaf 27 februari tot medio maart onderhoud uitgevoerd aan de overslag. De werkzaamheden zijn medio maart afgerond.

Reactie op berichtgeving over schade-afhandeling

2017-02-21

NAM herkent zich niet in artikelen die vanmiddag zijn verschenen in de media en neemt afstand van deze berichtgeving. Wij hechten er waarde aan deze berichtgeving te corrigeren, aangezien niemand belang heeft bij onduidelijkheid in dit complexe dossier.

Officiële start restauratie en versterking Molukse Kerk Appingedam

2017-02-19

Op vrijdag 17 februari gaf burgemeester Rika Pot samen met ouderling Ben Rankoly het officiële startsein voor de restauratie van de Molukse Kerk in Appingedam. Het Rijksmonument wordt tegelijkertijd gerestaureerd en aardbevingsbestendig gemaakt. Ook komt in de kerk een informatiecentrum over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Nederland kan én moet ambitieuzer zijn in de energietransitie

2017-02-17

Donderdag 16 februari vond een Inspiratiesessie plaats van de TransitieCoalitie. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu opende de bijeenkomst die door zo’n 200 mensen werd bijgewoond. Verschillende CEO’s, waaronder NAM-directeur Gerald Schotman, verzorgden een presentatie.

Productiecijfers 2016

2017-02-15

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het kalenderjaar 2016 in totaal 35.8 miljard kubieke meter aardgas gewonnen, waarvan 27.6 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast realiseerde NAM een olieproductie van 178.000 kubieke meter.

Buren op bezoek in Berkel

2017-02-09

Buren en omwonenden bezochten woensdagavond 7 februari de voormalig oliewinlocatie Berkel van NAM, in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Nieuwe bestemming voor Juffertoren Schildwolde

2017-02-09

Op 9 februari overhandigden Libau en Nationaal Coördinator Groningen een cheque ter waarde van 19.000 euro aan de Stichting Juffertoren Schildwolde. Deze stichting werkt met en door inwoners aan het in stand houden van de monumentale 13e-eeuwse toren. De bijdrage voor dit project komt uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.

In de rij voor gastles

2017-02-07

Het was voor de leerlingen van OBS De Lisdodde uit Emmen vrijdag 3 februari opstellen in rijen van twintig voordat ze het mobiele NAM-leslokaal in konden gaan voor het volgen van een gastles. Het mobiele lokaal stond opgeteld op het parkeerterrein bij De Lisdodde en Kinderopvang Kwebbel.

Visserijmuseum Zoutkamp verduurzaamt met oog op de toekomst

2017-01-26

Direct aan de haven in Zoutkamp, aan de Reitdiepskade, ligt het Visserijmuseum. Dit museum wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen en krijgt een nieuwe, energiezuinige cv-ketel. “Dankzij deze verduurzaming besparen we straks fors op onze exploitatiekosten”, stelt bestuursvoorzitter Berend Zwart van het Visserijmuseum. “Dat is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en het verhaal over de geschiedenis van Zoutkamp veilig te stellen.”

Openingstijden Pop-Up-Store Marsdijk

2017-01-26

Heeft u vragen over gaswinning in Assen? Wij zijn voor informatie over de meest recente gaswinning in Assen-Noord met een tijdelijke Pop-Up-Store aanwezig in het winkelcentrum van Marsdijk.

Lancering lespakket

2017-01-13

Op 12 januari hebben NAM, Geopark de Hondsrug en het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Drenthe het lespakket ‘Op reis door de aarde’ gelanceerd. Dit lespakket is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Nieuwjaarstoespraak NAM-directeur Gerald Schotman

2017-01-10

Op dinsdag 10 januari hield NAM-directeur Gerald Schotman zijn nieuwjaarstoespraak in het Drents Museum in Assen. Schotman gebruikte de gelegenheid om diverse thema’s te bespreken, waaronder gaswinning en aardbevingen in Groningen en de rol van NAM in de energietransitie.

Raad van State wijst voorlopige voorziening af

2017-01-05

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 januari 2017 het verzoek van 8 belanghebbenden tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

NAM voert werkzaamheden uit op locatie ‘t Zandt

2017-01-02

Op de NAM-locatie ’t Zandt aan de Korendijk in de gemeente Loppersum wordt onderhoud uitgevoerd. Het werk start begin januari 2017 en is naar verwachting eind februari volledig afgerond. De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het onderhoud uitgevoerd.