NAM tower in the distance with grass and water in the foreground

De boortoren wordt in circa 60 vrachtwagens vervoerd naar de locatie. Naar verwachting arriveren daar vrijdag 6 oktober de eerste vrachtwagens. Ter plaatse wordt de boortoren – als een soort bouwpakket – in elkaar gezet. Dit duurt ongeveer een week. Zodra de boortoren helemaal is opgebouwd wordt gestart met de boring. De boring is een tijdelijke activiteit en neemt circa 50 dagen in beslag. Erna wordt de boortoren weer afgebouwd en van de locatie verwijderd. In de maanden erna wordt de put getest, aangesloten op het bestaande productiesysteem en in productie genomen.

Eind september zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de uitbreiding van de activiteiten tijdens een inloopbijeenkomst in Beets. Zo’n 30 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst.

Bezoek aan de boring

Op donderdag 26 oktober is er de gelegenheid voor omwonenden en geïnteresseerden de boring van dichtbij te komen bekijken. Er zijn twee rondes van elk een uur, om 18.30 en om 19.30 uur. 

Aanmelden kan via NAM-Communicatie-West-NL@shell.com en is verplicht. Geef hierbij uw voorkeurstijdstip aan. Leeftijd minimaal 12 jaar.

Gaswinning in Beemster

NAM wint in de gemeente Beemster aardgas op twee locaties, in Noordbeemster en in Westbeemster. Er wordt in dit gebied voldoende gas gewonnen om circa 200.000 huishoudens te voorzien van warm water en een warm huis. NAM wint hier aardgas uit kleine velden. Alle kleine gasvelden in Nederland samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening.