Boortoren NAM

NAM gaat vanaf februari 2017 acht bestaande oude putten in het gasveld ‘Roswinkel’ permanent afsluiten. De acht putten zijn verspreid over drie locaties. Om de putten op te ruimen is de boortoren nodig. Een boortoren kan namelijk naast het boren van putten en het installeren van pijpdelen in de ondergrondse put, ook de eerder aangebrachte stukken pijp weer terughalen uit de put. De boortoren is ook in staat de open ruimte vervolgens op te vullen met cement. Dat werk gaat dag en nacht door en de lampen op onze locatie zijn dan ook 's nachts aan om veilig te kunnen werken.

Waarom?

Het gasveld Roswinkel is één van de 220 kleine gasvelden in Nederland. Gasproductie uit kleine velden is onderdeel van het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse regering. Dat beleid houdt in dat ook het gas uit de kleine gasvelden, zoals Roswinkel, Emmen en Schoonebeek (twee andere kleine gasvelden in de gemeente Emmen), gewonnen moet worden. En dat is omdat we als inwoners van Nederland aardgas gebruiken voor het verwarmen van huizen, douche- en badwater, voor het koken van eten en voor een groot deel voor het opwekken van elektriciteit. En onder andere NAM haalt dat gas uit de diepe ondergrond naar boven.

Geschiedenis Roswinkel-gasveld

De drie NAM-locaties in Roswinkel hebben jarenlang dienst gedaan als gaswinningslocaties. Van 1980 tot eind jaren 90 werd het grootste gedeelte van de putten optimaal benut. Na de jaren 90 waren er nog twee putten in productie tot 2006. Het veld Roswinkel bleek echter te bevingsgevoelig in combinatie met gaswinning. Na 2006 heeft er dan ook geen gaswinning meer plaatsgevinden. Het gasveld Roswinkel heeft in totaal 17 miljard m3 gas geleverd aan de Nederlandse energievoorraad. De putten kunnen na jarenlang nuttig te zijn gebruikt nu dus opgeruimd worden.

Wanneer?

Eind februari start de aanvoer van de boortoren met behulp van circa zestig trucks. De vrachtauto's volgen een voorgeschreven route, omwille van de veiligheid en duidelijkheid. Vervolgens wordt de boortoren in enkele dagen opgebouwd. We wachten met het opbouwen van de toren omdat de onderdelen eerst een opfris- en onderhoudsbeurt krijgen. Na twee weken wordt de toren in elkaar gezet; dat duurt enkele dagen. De boortoren heeft uiteindelijk waarschijnlijk tot en met september de tijd nodig om de oude putdelen uit de acht putten te verwijderen en de ontstane gaten op te vullen met cement.

Hoe lang?

De toren moet uiteraard tussendoor verhuisd worden naar de andere twee locaties. Daarvoor wordt de toren telkens helemaal afgebroken en weer opgebouwd. Daarna volgen andere, kleinschaliger werkzaamheden om bijvoorbeeld de locatie op te ruimen. Overigens worden de locaties zelf pas later helemaal opgeruimd. Na het opruimen van de putten nemen we namelijk eerst tijd om te controleren of de putten daadwerkelijk volgens plan zijn afgesloten. Daarvoor monitoren we enkele maanden de omstandigheden op de locaties. Uiteindelijk worden de locaties opgeruimd en weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht en teruggegeven aan de verhuurder.

Goed om te weten

Het geluid van de boortoren zou overdag op 300 meter afstand niet hoger mogen zijn dan 60 dB. Dat kunt u hier terugvinden op de website van NAM op www.nam.nl onder het kopje ‘activiteiten’ en ‘Roswinkel’. Wanneer er iets aan de hand is rondom de activiteiten van NAM dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij de meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 36 40 00. Zij kijken dan wat ze voor kunnen doen.