MFA Anjum

Er is sprake van een unieke combinatie. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de gezamenlijke voorzieningen in het nieuwe gebouw.  In Anjum worden 50 werkplekken voor NAM personeel gecreëerd en vanuit dit kantoor wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd.

NAM wil met deze unieke samenwerking de verbondenheid met de omgeving bevorderen. De regio noordoost Fryslân speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Met dit nieuwe regiokantoor wil NAM de toegankelijkheid en de zichtbaarheid vergroten en de regionale werkgelegenheid bevorderen. Tevens wordt een permanente interactieve expositie ingericht over aardgaswinning in Noordoost Fryslân.

Sjouke Faber, voorzitter MFA commissie over de nieuwbouw:
“Doordat de NAM bereid was om een kantoor in Anjum te vestigen, had het bestuur van de stichting MFA de Dobbe de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen in plaats van verbouwen van een bestaande locatie.  Ook hebben we nu de mogelijkheid om duurzaam te bouwen, gelet op de huidige energiekosten. Daarbij kunnen we door nieuwbouw een efficiëntie slag maken, alle ruimte wordt optimaal benut. Door de samenwerking kan er gebruik gemaakt worden van elkaars faciliteiten, zoals keuken, toiletten, foyer en vergaderzalen. De gehele dorpskern kan gerevitaliseerd worden, zoals woningvernieuwing in de Tsjerkestrjitte, herinrichting van de Mounebuorren, en woningverbetering van Thus wonen aan de Holdingastrjitte.”

Het MFA gaat een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast een dorpshuisfunctie, komen in het gebouw onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, fysiotherapie, thuiszorgkantoor en een kapper.

De bouw wordt uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek. Zij betrekken andere Friese bedrijven bij de werkzaamheden.