De beving vond plaats om 13:52 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2.1 op de schaal van Richter. De bevingen houden verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft NAM een aantal maanden geleden gevraagd te onderzoeken wat de relatie is tussen gaswinning en de aardbevingen in het gebied rond Loppersum. Dit onderzoek is gevraagd naar aanleiding van recente bevingen. De onderzoeksresultaten zijn,na actieve bestudering van de ondergrond, bijna gereed en worden deze week naar SodM verzonden.