Hardenberg: team photo

Steek Energie in de Buurt Hardenberg was voor buurtverenigingen en stichtingen een manier om een financiële NAM-bijdrage te ontvangen voor projecten die het leven in kleine kernen in Hardenberg nog leuker en plezieriger maken.

Prijswinnaars

De NAM heeft veel locaties in Hardenberg en een lange geschiedenis. De ingezonden projecten sloten voor een heel groot deel aan bij onze doelen leefbaarheid en duurzaamheid. Daarom koos de jury deze keer meer prijswinnaars dan gebruikelijk. We zijn bovendien een energiebedrijf en houden van projecten waarin ofwel veel energie door vrijwilligers wordt gestoken ofwel veel duurzame energie vrijkomt. De volgende projecten voldoen daar zeker aan. De winnaars van Steek Energie in de Buurt, editie Hardenberg zijn:

Wat en waar? Aangevraagd door

Schoolplein Lutten

Uitbreiding Ons gebouw Ebbenbroek

Hospice Hardenberg

CBS de Fontein

Ons Gebouw Ebbenbroek

Hospice Groep Vecht Zathe

Kerstwandeling Heemse

Nieuw speeltoestel Schip Lutten

Inrichting ontmoetingsruimte/terras De Krim

Wandelpad Bruchterveld en Ebbenbroek

Zonnepanelen op de kantine De Krim

Ledenwerfactie zonnepanelen Hardenberg

Kerstwandeling Heemse

Speeltuin Flierefluiters

Stichting Vrienden van Zwembad Onder Ons De Krim

Plaatselijk Belang Bruchterveld/Ebbenbroel

Stichting voor ijsvermaak Ons Genoegen

Vechtstroom Energie Cooperatie Hardenberg i.o.

Schoon C’veen en Collendoornerveen in Beeld

Nieuwjaars BBQ Lutten

Uitdagend schoolplein op het AZC Hardenberg

Beweegtuin Lutten

AED Holtheme

Buurtvereniging Collendoornerveen

Stichting dorpshuis Lutten

OBS de Opstap Hardenberg

plaatselijk belang Lutten

Buurtvereniging HHM

NAM in Hardenberg

NAM is al bijna 70 jaar actief in de gemeente Hardenberg. En daarom was het hoog tijd om daar eens op een bijzondere manier bij stil te staan.

Het eerste gasveld van Nederland is namelijk gevonden in Zuid-Drenthe, en bleek helemaal door te lopen tot Hardenberg. Uit dat gasveld wordt vandaag de dag nog steeds gas gehaald. Dat bleek overigens niet het enige gasveld in de buurt. Er werden nog vier andere kleine gasvelden gevonden.

Gedurende die 70 jaar van ons bestaan, hebben we altijd in goed overleg met de inwoners van Hardenberg ons werk kunnen uitvoeren. En dat werk behelst veel verschillende componenten van onze activiteiten: gaswinning, waterinjectieleidingen, hydraulische stimulatie en veel locaties naast of in de buurt van woningen. Daarom wilden we graag een bijzonder cadeau teruggeven aan de inwoners van Hardenberg in de vorm van deze campagne. We hebben wat gehaald: we brengen graag wat terug!