NAM maakt hierbij bekend dat NAM jegens eigenaren die bij CVW (of in het verleden bij NAM) melding hebben gemaakt of in de toekomst melding zullen maken van schade aan een gebouw waarvan zij eigenaar zijn en die het gevolg is van gaswinning uit het Groningenveld, geen beroep zal doen op verjaring van hun recht op vergoeding van die schade. Ook al is die schade nog niet afgehandeld. Dit geldt zowel voor het recht op vergoeding van de fysieke schade aan het gebouw, als voor eventuele bijkomende kosten, zoals opgesomd in het Schadeprotocol zoals dat tot 31 maart 2017 gold.

Dat betekent dat eigenaren die fysieke schade aan hun gebouw bij CVW (of in het verleden bij NAM) hebben gemeld geen zogenoemde stuitingsbrief naar NAM hoeven sturen. Dit geldt niet voor andersoortige schades.