Drentse bodem

‘Op reis door de aarde’ behandelt de Drentse bodem en de ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied. Geopark de Hondsrug en NAM hebben veel met de diepe ondergrond en de aardlagen te maken. Ingegaan wordt op het ontstaan van de aardlagen. Hoe Drenthe ooit bij de Zuidpool lag en later in de tropen, over de ijstijden en welke aardlagen toen gevormd werden, maar ook over de delfstoffen, en ons dagelijks gebruik daarvan. IVN lanceert het project via haar Drentse scholennetwerk. Leerkrachten worden wegwijs gemaakt met het pakket en kunnen dan zelf met hun leerlingen aan de slag. De 23 scholen van het scholennetwerk van Coevorden start als eerste met het lespakket.

Thema’s

Het onderwijsproject ‘Op reis door de aarde’ is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Er wordt gewerkt met diverse thema’s met onderwerpen als een fossiel regenwoud, de vorming van zout, Drenthe onder het ijs, etc. Basisschoolleerlingen gaan door middel van uitdagende opdrachten en materialen op ontdekkingsreis en ontmoeten een geschiedenis van miljoenen jaren. Deze ontdekkingsreis vindt plaats door de verschillende aardlagen heen. De leerlingen leren zo over het leven in die tijd, maar ook welke delfstoffen (die we nog dagelijks gebruiken) zijn gevormd in die periode. Er wordt gespeurd naar overblijfselen in de bodem en in het landschap van Drenthe.

Bereik

‘Op reis door de aarde’ zal binnen de gemeentelijke scholennetwerken Natuur & Milieu Educatie worden uitgevoerd. Op dit moment doen alle 12 Drentse gemeenten hier aan mee. Het gaat om 220 basisscholen en 1900 leerkrachten en ruim 33.000 leerlingen in het Drentse basisonderwijs.