Opening Molukse Kerk Appingedam.Netherlands.NAM.2017
De Molukse Kerk in Appingedam

Als de mannen die de kerk in 1960 bouwden was verteld dat het gebouw er in 2017 nog zou staan, hadden ze dat waarschijnlijk niet geloofd. Zij hadden namelijk de opdracht om een ‘semi-permanent’ gebouw neer te zetten, omdat er vanuit werd gegaan dat de Molukse gemeenschap terug zou keren naar Indonesië.

Paas stond in zijn speech uitgebreid stil bij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap: “Uw kracht en vertrouwen zijn in de loop der jaren danig op de proef gesteld. Maar wat is dit een prachtige plek geworden. De combinatie van restaureren, versterken en herbestemmen heeft dit een permanent gebouw gemaakt.”

Eén van de vier nog levende Molukkers van de allereerste generatie, mevrouw Usmany – Saija, had de eer om het naambord van de kerk te onthullen. Daarop staat ‘Eben-Haëzer’, wat verwijst naar de bijbeltekst: Tot hier heeft de Heer ons geholpen. De geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland had niet treffender samengevat kunnen worden.

Er was veel belangstelling voor de opening
Er was veel belangstelling voor de opening

Restaureren en versterken

Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken vertelde over de uitdagingen bij het restaureren en versterken. Velvis: “Door met constant met alle partijen in overleg te zijn is het gelukt om het gebouw zoveel mogelijk onzichtbaar te versterken, zonder het karakter van dit jonge Rijksmonument aan te tasten.” Dat zag ook Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. “De kerk is prachtig in zijn eenvoud. De versterking is mooi en subtiel gedaan, zodat die multifunctionele gebouw weer stevig op zijn grondvesten staat.”

Herbestemming

Naast de restauratie en versterking kreeg de Molukse Kerk ook een bijdrage voor herbestemming van het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Dit programma is bedoeld voor (toekomstige) eigenaren met plannen voor een nieuwe bestemming van gebouwen met cultuurhistorische waarde. De Molukse Kerk is het eerste project uit dit programma dat deze herbestemming heeft afgerond.

Met de bijdrage van het herbestemmingsprogramma is de Molukse Kerk nu ook een multifuctioneel centrum geworden waar de hele wijk gebruik van kan maken.

Kansrijk Groningen

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt uitgevoerd door Libau. Het programma wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het Loket Herbestemming van Libau