a poster of a man and women with a kid

Haven van Lauwersoog

Zaterdag 6 mei was de haven van Lauwersoog waar ook NAM-locatie Lauwersoog onderdeel van uitmaakt het toneel van de Dag van de Garnaal. Ruim 450 belangstellenden bezochten NAM’s informatietent. Bezoekers stelden het op prijs hun vragen of zorgen over aardgaswinning kwijt te kunnen. Maar ook stelden zij het op prijs om geinformeerd te worden over het ontstaan van aardgas, hoe aardgas in de bodem zit en waar we aardgas voor gebruiken. De vraag of aardgas nog wel nodig is nu er steeds meer windmolens en zonnepanelen als energiebron ingezet worden werd vaak gesteld.

people standing on floor, a man on a wheelchair

Plezierige gesprekken

Onder de vele bezoekers bevonden zich collega’s, buren van onze locatie en aannemers. Ook wethouder Berghuis van gemeente de Marne merkte op; ‘Goed dat jullie hier aanwezig zijn’. “Ik heb heel veel bezoekers met plezier te woord gestaan, ook mensen met een protestbord om hun nek. Dat was eigenlijk best goed om te doen, met deze mensen eens over geologie en de ondergrond praten in plaats van over hun problemen” aldus Madelon Nijman, Teamlead Production Geology.

two people sitting on chair and three people standing on floor

Energievoorziening

Aardgas is al tientallen jaren de belangrijkste energievoorziening in Nederland. Ongeveer 60% van onze electriciteit wordt opgewekt met behulp van aardgas. Ruim 6% van onze energie komt uit zonnepanelen of wind-energie. Ook de komende tientallen jaren zal aardgas belangrijk blijven voor onze energievoorziening. Daarnaast is aardgas een schone fossiele brandstof, met relatief weinig CO2 uitstoot. NAM wint al jaren aardgas in Noordoost-Friesland. Vanaf onze de locatie in de haven van Lauwersoog wordt sinds 2008 gas onder de Waddenzee gewonnen.