In 2016 droeg NAM een totaalbedrag van iets meer dan 3 miljard euro af aan Nederlandse overheden. Van deze afdrachten vloeide een substantieel deel naar de rijksoverheid en een deel naar regionale en lokale overheden. In 2016 heeft NAM een omzet behaald van 3,5 miljard euro en een winst van 526 miljoen euro. Deze resultaten omvatten alle activiteiten van NAM.

De olie- en gassector is een kapitaalsintensieve industrie. Dat betekent dat met zowel de opsporing als met de productie van olie en gas veel geld is gemoeid. NAM heeft bedrijfsactiviteiten offshore en onshore.

Resultaat 2016 Eenheid  Bedrag
Bedrijfsopbrengsten miljoen Euro 3.509
Netto Resultaat miljoen Euro 526
Revenue Transparency Eenheid  Bedrag
Afdrachten aan overheden in 2016 miljoen Euro 3.034
Kasstromen 2016 Eenheid  Bedrag
Kas positie 1 januari 2016 miljoen Euro 1.018
Mutatie 2016 miljoen Euro -161
Kaspositie 31 december 2016 miljoen Euro 857
Productie Velden Eenheid Volume
Gas Groningen miljard m3 27,6 *
Gas Overige velden op Land miljard m3 5,5
Gas Velden op Zee miljard m3 2,7
Gas Totaal miljard m3 35,8
Gas Condensaat Alle velden miljoen vaten 1,1
Olie Alle velden miljoen vaten 1,0

* Kalender jaar en Gasjaar kunnen van elkaar afwijken: in gasjaar 2015/16 is in totaal 26,98 miljard m3 geproduceerd