Hier gaan zij strijden tijdens de Bèta Battle, sinds jaar en dag bekend als de Jet-Net Wetenschapsquiz. Onderwerpen zijn niet scheikunde, natuurkundem biologie of wiskunde uit de schoolboeken, maar staan techniek en wetenschap van noordelijke technologiebedrijven centraal. De deelnemers zijn geselecteerd via voorrondes op internet. De Bèta Battle wordt geopend door gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, tevens voorzitter van het Techniekpat Noord.

Bijgaand artikel uit de Meppeler krant geeft meer informatie.