De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het onderhoud uitgevoerd. Er wordt in de onderhoudsperiode geen aardgas op deze locatie geproduceerd, bij de start van het werk wordt er korte tijd gefakkeld.

Locatie ‘t Zandt is een van de vijf NAM-locaties rond Loppersum waarvoor een productiebeperking is ingesteld. Dit betekent dat de hoeveelheid aardgas die op deze locaties geproduceerd mag worden tot een minimum is beperkt, er mag alleen aardgas gewonnen worden om de installaties beschikbaar te houden. Daarvoor is het ook nodig dat de installaties het geplande onderhoud krijgen.

Wat gaat NAM doen?

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd: het gaat vooral om controle en inspectie van installaties en het vervangen van onderdelen waaronder elektromotoren. Nadat het onderhoud is afgerond wordt de locatie eind februari weer in bedrijf genomen.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden zoals op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen. Bij de start van de werkzaamheden, als de productie van het aardgas wordt stilgelegd, is het nodig het gas dat nog in installaties aanwezig is af te fakkelen.

Voor het parkeren van medewerkers is bij de locatie een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd. Deze parkeerplaats wordt na de onderhoudsstop weer opgeruimd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.