De commissie, met daarin deskundigen op verschillende vakgebieden, heeft inmiddels dertig jaar lang dit onderzoek laten uitvoeren. De Waddenacademie voert audits uit om de kwaliteit te waarborgen. De commissie rapporteert eens in de zes jaar de uitkomsten van de onderzoeken. De eerste 25 jaar zijn er geen effecten geconstateerd, in de afgelopen vijf jaar ziet de commissie echter wel effecten ontstaan. NAM besteedt veel aandacht aan deze ontwikkelingen en ondersteunt doorgang van het onderzoek, onder meer naar de effecten op broedvogels en de opslibbing van de kwelder.

Meer informatie over het Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017 en de rapportages vindt u hier::www.waddenacademie.nl