Het MRP Groningen geeft aan hoe wij de seismische risico’s bij winning van aardgas kunnen beperken en hoe de winning moet worden aangepast als aardbevingen daartoe aanleiding geven.

Bij de recente aardbevingen in ’t Zandt gaat het om overschrijding van de zogeheten signaleringswaarde van de aardbevingsdichtheid (hieronder: link naar het dashboard van het MRP Groningen).

Op en neer

Een eerste analyse van de meest recente bevingen laat zien dat er geen sprake is van onverwachte of verontrustende ontwikkelingen. De laatste maanden gaat daarnaast de seismiciteit op en neer. Zo is op 29 augustus voor het eerst de grens van het signaleringsniveau in het MRP overschreden en is op 2 november de aardbevingsdichtheid weer teruggegaan naar het waakzaamheidsniveau. NAM doet nu naar aanleiding van de recenste bevingen verder onderzoek naar de seismiciteit in het noordoostelijke gedeelte van de Loppersumregio. Op 22 december levert NAM hier een rapport over af aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Mocht er de komende periode een onverwachte gebeurtenis plaatsvinden of een grenswaarde worden overschreden dan zal NAM, zoals vastgelegd in het MRP Groningen in overleg met toezichthouder SodM, opnieuw bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vanaf 1 oktober 2017 is de jaarlijkse gaswinning in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat met 10 procent verminderd.

MRP Groningen

NAM exploiteert het Groningenveld aan de hand van het MRP Groningen. De gaswinning uit het Groningenveld veroorzaakt aardbevingen. Daarvan ondervinden  inwoners hinder en schade. Om het seismisch risico van de gaswinning zoveel mogelijk te beperken, heeft NAM het MRP Groningen opgesteld. Dit geeft aan hoe de gaswinning kan worden aangepast als de aardbevingen daartoe aanleiding geven. Veiligheid staat hierbij centraal. Het MRP Groningen is goedgekeurd door zowel toezichthouder SodM als de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Dashboard

Bij het MRP Groningen hoort een dashboard. Het dashboard maakt in een oogopslag duidelijk wat de actuele situatie rond seismiciteit in het Groningenveld is. Als er grenswaarden van het dashboard worden overschreden, geeft het MRP aan wat NAM moet doen. Dit kan leiden tot een advies aan toezichthouder SodM om de gaswinning verder te verminderen.

Het dashboard MRP Groningen vindt u hier