Op uiterlijk 1 juli 2017 treedt een nieuw schadeprotocol van de NCG in werking en wordt een nieuwe wijze van schadeafhandeling van kracht. NAM staat achter deze aanpak. Eerder hebben wij aangegeven dat NAM wat ons betreft uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en versterking stapt. Voorwaarde voor ons was dat we goede kaders afspreken met elkaar over redelijkheid en aansprakelijkheid.

Directeur NAM Gerald Schotman: ‘Wij staan achter deze stap waardoor de NCG de regie gaat voeren over schadeafhandeling en -beoordeling. Hierdoor wordt de efficiëntie en de snelheid verhoogd. Dit is in het belang van alle betrokkenen en geeft ruimte voor perspectief. NAM staat nu op afstand.’

Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel.