Project NAM Testing testwoning Zeilvest 25 Loppersum
In de testwoningen is de uitvoerbaarheid van manieren om gebouwen te versterken onderzocht.

Voor het pand in Godlinze is als enige van de testwoningen een sloopvergunning aangevraagd, met instemming van de gemeente. Er wordt overlegd met Dorpsbelangen over de toekomst van het huis. Op dit moment wordt advies ingewonnen of het pand in de huidige staat toch te koop kan worden gezet.

De woning, gebouwd in 1920, valt volgens de gemeente Delfzijl niet binnen de contouren van beschermd dorpsgezicht, en is niet opgenomen in het conceptbesluit karakteristieke bebouwing.

Ruim drie jaar zijn testen uitgevoerd in de woningen, die als groep van acht een dwarsdoorsnede vormden van de huizen in het Groningse aardbevingsgebied. In de woningen is de uitvoerbaarheid van manieren om gebouwen te versterken onderzocht. Versterkingen kunnen pas worden toegepast als de fundering en de constructie van huizen goed in beeld zijn gebracht. Daarom zijn in de woningen onder andere voorzetwanden, knieschotten, plafonds en vloerdelen weggehaald, is de fundering opgegraven.

De aankoop van de testwoningen maakte deel uit van het in 2013 door NAM gestarte project Bouwkundig Versterken. Het project is samen met de aardbevingexperts van ingenieursbureau Arup uitgevoerd. Naast het testen van versterkingsmaatregelen zijn ook verschillende materiaaltesten uitgevoerd.

De praktijkkennis die is opgedaan in de testwoningen is overgedragen aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en uitvoeringsinstantie Centrum Veilig Wonen (CVW). Sinds 31 maart dit jaar staat NAM op afstand van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie.