Werkzaamheden

In 2015 en 2016 zijn op de locatie Moddergat nieuwe productieputten geboord. Aan een van beide putten wordt onderhoud uitgevoerd. Met behulp van een verplaatsbare installatie worden er op diepte aanpassingen in de productiebuis gerealiseerd. Als afronding van de werkzaamheden wordt de productieput getest waarvoor korte tijd gefakkeld gaat worden.

Wanneer wordt er gewerkt?

Het werk begint naar verwachting rond 21 augustus 2017 en eindigt naar verwachting medio september 2017. De werkzaamheden - waaronder het fakkelen en de transporten - worden zoveel als mogelijk overdag uitgevoerd, maar er kan ook 's avond en 's nachts gewerkt worden.

Wat merkt de omgeving?

Omwonenden kunnen door de werkzaamheden mogelijk enige overlast van geluid en licht ondervinden, NAM probeert dit zoveel als mogelijk te beperken. Er rijden ook transporten voor aan- en afvoer van de materialen en installaties, deze volgen een vooraf vastgestelde route. Ook wordt er gefakkeld, dit kan zichtbaar zijn voor de omgeving.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Communicatie, bereikbaar op telefoonnummer (0592) 368 222. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364 000.