Het onderzoek

In opdracht van NAM heeft het ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de oorzaak van de schades die na de aardbeving van 23 december 2016 bij NAM zijn gemeld. In de afgelopen maanden zijn op 350 adressen 437 gebouwen onderzocht.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat alle schades een bouwkundige oorzaak hebben, zoals zetting of spanning in muren. Meerdere omgevingsfactoren kunnen een deel van de waargenomen scheuren veroorzaakt hebben, daarmee sluit Witteveen + Bos niet uit dat trillingen van de beving deze schades (deels) hebben laten ontstaan. Bij circa één-derde van de gebouwen kan de aardbeving daarmee van invloed zijn geweest op het ontstaan van de schades.

Hoe nu verder?

Hoewel niet duidelijk is hoe groot de bijdrage van aardbevingen is aan de schade op bovengenoemde huizenziet NAM in dat er sprake is van een bijzondere situatie: inwoners hebben schade aan hun woning geconstateerd na de aardbeving en het onderzoek geeft voor een deel van de schades niet eenduidig aan of de beving nu wel of niet de oorzaak is. Voor die groep kan en wil NAM de schade niet afwijzen op basis van deze onderzoeksresultaten.

NAM is van mening dat zij in deze specifieke situatie een verantwoordelijkheid heeft in het bieden van een oplossing, financieel dan wel in herstel. Omdat er geen duidelijkheid is te geven is over de mate waarin de aardbeving daadwerkelijk de oorzaak is, bestaat er op dit moment ook nog geen passende oplossing voor een rechtvaardige tegemoetkoming aan deze groep inwoners.

In het vaststellen van een voor inwoners aanvaardbare oplossing wil NAM nu afstand nemen. Een onafhankelijke commissie kan wat NAM betreft de hoogte en vorm van een juiste tegemoetkoming vaststellen. NAM zal zich vervolgens committeren aan het advies van de commissie.

Het voorstel om op korte termijn een onafhankelijke commissie in te schakelen, dan wel te vormen, legt NAM voor aan de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe. Met deze aanpak hoopt NAM een vervolgstap te kunnen zetten om volledig op afstand te komen in het gehele schadeproces (het opnemen, beoordelen en afhandelen van schades). Het inschakelen van een commissie kan daarin als pilot gezien worden.

Het onderzoeksrapport van Witteveen + Bos