Decomissioning of a platform

De komende decennia krijgt NAM, net als andere ondernemingen in de olie- en gasindustrie in toenemende mate te maken met het ontmantelen van olie- en gasvelden aan het einde van hun levensduur, de zogenoemde ‘late life’ velden. Dit is een uitdaging, maar het biedt ook kansen: alvorens aanwezige elementen veilig en efficiënt te ontmantelen, kunnen ze worden hergebruikt als aanvulling op hernieuwbare investeringen in de energietransitie.

Krachten bundelen

Nexstep is een initiatief van de Nederlandse Staat en de olie- en gasindustrie. Het platform werd dinsdag 10 oktober, tijdens de Offshore Energy Exhibition & Conference gelanceerd door Energie Beheer Nederland (EBN), als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat, en NOGEPA, de brancheorganisatie voor de nationale olie- en gasindustrie. NAM is actief bij het initiatief betrokken.

“De Nederlandse olie- en gasindustrie heeft altijd nauw samengewerkt om innovatie en efficiëntie te garanderen”, aldus Ante Frens, Development & Technical Integration (DTI) Manager bij NAM. “Onze branche groeide daardoor uit tot de huidige positie. We moeten nu de krachten bundelen om toekomstige kansen, die de energietransitie kunnen versnellen, te pakken én te realiseren. Met Nexstep kunnen we dit op de agenda zetten.”

Verantwoordelijkheid

Bij NAM werken we momenteel aan een innovatief ‘new energies’ programma, waarbij we diverse opties uitwerken en onderzoeken. Nexstep biedt een platform om die mogelijkheden te realiseren met diverse partners uit de industrie. En het spreekt uiteraard voor zich dat we onze verantwoordelijkheid nemen en een locatie ontmantelen, wanneer blijkt dat we de aanwezige infrastructuur niet kunnen hergebruiken.”

Bekijk een speciale video over de ambities en activiteiten van Nexstep of lees meer informatie op www.nexstep.nl.