Hiermee geeft NWO invulling aan het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om te zorgen voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen.

NAM levert een financiële bijdrage aan DeepNL. NAM onderschrijft dat het programma aantoonbaar onafhankelijk moet zijn en dat het aan de kwaliteitseisen moet voldoen die NWO stelt. Op verzoek van NAM is het contract tusen NAM en NWO openbaar gemaakt. De resultaten van DeepNL zullen voor iedereen vrij toegankelijk zijn. NWO heeft al eerder goede ervaring opgedaan met NAM in het programma Zee- en Kust Onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek

Stan Gielen, voorzitter van NWO: ‘De kennis die DeepNL gaat opleveren zal niet alleen van belang zijn om te begrijpen wat de gevolgen zijn van de langjarige gaswinning in Groningen en wat de inwoners van Groningen de komende 50 jaar kunnen verwachten. Ik denk ook aan ander menselijk ingrijpen in de ondergrond, zoals CO2-opslag, zoutwinning, geothermische energie en de oude mijngebieden in Zuid-Limburg.’

Jan van Elk, development manager NAM: ‘NAM juicht het toe dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om een beter begrip te krijgen van de processen in de diepe ondergrond als gevolg van productie en opslag van gassen en vloeistoffen.’

Het onderzoeksprogramma wordt volgens de gebruikelijke NWO-procedures onafhankelijk uitgevoerd, de besluitvorming gebeurt door het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. NAM neemt geen deel aan de programma- of beoordelingscommissie en heeft daarmee geen rol in de bepaling van de inhoud of strategie van DeepNL of de selectie van onderzoeksvoorstellen..

Budget

Het totale budget van het programma zal ongeveer 23,5 miljoen euro bedragen. Naast de NAM-bijdrage van 15 miljoen euro wordt het programmabudget ingevuld met middelen die NWO heeft gereserveerd als bijdrage voor het werkprogramma van de Topsector Energie 2016-2017, plus een PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie van 3,5 miljoen euro via het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas.