L13Fi new and innovative platform built in Schiedam

L13Fi is een nieuw en innovatief platform dat in Schiedam werd gebouwd. Het compacte platform, een zogeheten monotower op één pijler, wekt met windturbines en zonnepanelen zelf energie op om gaswinning mogelijk te maken. Met dit nieuwe platform wordt met wind- en zonne-energie aardgas geproduceerd voor 275.000 huishoudens.

Maandag 5 mei werd het gevaarte in drie delen uit Schiedam weggevaren: de fundatiepaal, het middenstuk en de opbouw van het platform, de zogenoemde ‘topsides’.

L13Fi monotower platform in middle of sea

Plaatsing fundatiepaal
Direct na aankomst op de locatie op de Noordzee, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Den Helder, werd de fundatiepaal geplaatst. Deze veertig meter lange paal wordt ruim 30 meter de grond in geheid en is daarmee stevig verankerd in de zeebodem. “We weten nooit precies wat voor obstakels we tegenkomen in de zeebodem”, legt projectmanager van de L13FI Julius Ansenk uit. “Dat maakt het plaatsen van de fundatie best spannend. De installatie van het fundament neemt het meeste tijd.”

Tower is placed underwater on the foundation post

Middenstuk zichtbaar boven waterspiegel
“De Noordzee is op de plek van de monotower ongeveer 26 meter diep. De fundatiepaal staat dus een flink stuk onder water”, vervolgt Ansenk. De volgende stap is het plaatsen van het middenstuk, de pijler waar het platform op rust. Dit middenstuk wordt onder water op de fundatiepaal geplaatst, komt boven de waterspiegel uit en steekt zo’n 20 meter de lucht in.

‘All done’
Tot slot werd de opbouw van het platform, de topsides, maandag 15 mei aan het einde van de middag geplaatst.

platform L13Fi standing center

Het platform L13Fi staat daarmee op z’n plek in zee. “De drie onderdelen stonden eerst nog los, zwaartekracht hield het platform op elkaar. Inmiddels zijn die drie onderdelen met cement aan elkaar bevestigd.” 

Vóór de monotower gas kan produceren, moet er nog veel gebeuren. In oktober start het boren van drie putten voor gaswinning. Daaraan voorafgaand verbinden we L13FI met een nieuwe, 7 kilometer lange pijpleiding met het K15-platform. Van K15-FA wordt het gas met een bestaande buisleiding naar het K14-complex vervoerd, de hub voor behandeling van het gas van diverse platforms. Daarna komt het gas bij Den Helder aan land.

Energietransitie
Als grootste producent van aardgas speelt NAM een belangrijke rol in de energietransitie. Nederlands aardgas is de minst vervuilende fossiele brandstof met de laagste CO2-uitstoot. Van al het Nederlandse aardgas wordt circa 30 % op zee gewonnen. NAM verduurzaamt en vernieuwt platforms en dringt daarmee het energieverbruik en de uitstoot van CO2 terug. Ook de onderhoudskosten nemen af.

Om Nederland van voldoende energie te voorzien worden er nieuwe gasvelden op zee ontwikkeld. In de zogeheten Joint Development Area - met 14 platforms en een jaarproductie van 1.5 miljard m3 - werken NAM, EBN, Tullow, Wintershall en Oranje-Nassau daarvoor nauw samen. De monotower is een gezamenlijke investering van de betrokken partijen.

Four Men discussing

L13FI in de media

Op 13 april presenteerde NAM de Monotower L13FI aan de Nederlandse media.
Een aantal artikelen is hier terug te lezen:

Trouw: Platform voor aardgas draait op wind en zon

Technisch Weekblad: L1FI produceert gas op zon en wind

Algemeen Dagblad (AD): Werkeiland van gasbedrijf NAM draait op zon en wind