Group Of People Near A Flag

“De Schildwolder Juffertoren is een uniek gebouw, mede door de gemetselde spits.”, vertelt Eefje van Duin van Libau. “Dat heeft er, in combinatie met de grote betrokkenheid uit het dorp, toe geleid dat het project rondom dit Rijksmonument een financiële bijdrage kreeg vanuit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed.” Voorzitter Jan Niezink van de Stichting Juffertoren Schildwolde vult aan: “Het feit dat maar liefst 20% van de restauratiekosten van de toren door het dorp bijeengebracht is tekent die betrokkenheid.”

De bijdrage die de stichting van het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed krijgt wordt ingezet om de Juffertoren samen met inwoners te beheren, open te stellen en in stand te houden. De Juffertoren wordt toegankelijk gemaakt voor het publiek, waarbij de zolderruimte ingericht wordt als museum over de kleurrijke geschiedenis van de toren. Bezoekers kunnen daar ook het uit 1702 stammende oude uurwerk bewonderen.

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd door Libau en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het Loket Herbestemming van Libau

Lancering website Kansrijk Groningen

De feestelijke overhandiging van de cheque aan de Stichting Juffertoren was gekoppeld aan de lancering van de website www.kansrijkgroningen.nl. Op deze website staat alle informatie over de subsidiemogelijkheden van de verschillende leefbaarheidsprogramma’s in Groningen waarmee bewoners de leefbaarheid in hun eigen omgeving kunnen verbeteren. 

Hans Alders is blij met de website: “De informatie over de leefbaarheidsprogramma’s was tot nog toe versnipperd. Nu is er een overzichtelijke website waar bewoners en organisaties informatie kunnen vinden over de subsidiemogelijkheden voor leefbaarheidsinitiatieven. De praktijkvoorbeelden op de site zijn bovendien een prachtige inspiratiebron voor nieuwe initiatieven.”

Namens NAM luisterde Thijs Jurgens aandachtig naar de woorden van Alders. Jurgens: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat de leefbaarheidsprogramma’s elkaar versterken. De Juffertoren is een mooi voorbeeld waar dat toe kan leiden.”

Samen werken aan een leefbaar Groningen

Onder de naam Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen. Dit zijn bijvoorbeeld programma’s waar bewoners met goede ideeën terecht kunnen voor financiële ondersteuning, maar ook gemeentelijke leefbaarheidsprojecten en regionale programma’s voor thema’s waar meer belangen mee gemoeid zijn. Bijvoorbeeld snel internet, duurzame energie of herbestemming van cultureel erfgoed. Zo wordt samen gewerkt aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door NAM.