De actualisatie is het resultaat van de opdracht die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in 2016 aan het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) gaf. Zij hebben de NPR-norm aangepast op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de KNMI-kaart van juni 2017 en gebruikerservaringen. Na overleg met gemeenten, provincie en het Rijk zal NCG adviseren om de nieuwe NPR vanaf 1 juli 2017 beleidsmatig van toepassing te verklaren voor de versterkingsopgave en nieuwbouw.

Wat is aangepast in de nieuwe NPR?

De nieuwe versie van de NPR is op een aantal punten aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste:

 • Invloed van de ondergrond
  Er zijn nieuwe inzichten over de te verwachten seismiciteit en de Groningse ondergrond meegenomen. De NPR is gebaseerd op de contourenkaart van het KNMI. Deze kaart geeft per locatie in de aardbevingsregio de maximale piekgrondversnelling (pga) aan.
 • Rekenmethodes
  De verschillende rekenmethodes die door constructeurs toegepast worden om te bepalen of en hoe een gebouw versterkt moeten worden zijn waar nodig verduidelijkt.
 • Risico-elementen
  De geactualiseerde NPR maakt het mogelijk om nauwkeuriger te berekenen of zogeheten risico-elementen versterkt moeten worden. Risico-elementen zijn elementen die mogelijk kunnen bezwijken bij een zware beving, zoals binnenmuren, topgeels en balkons.
 • Verweking
  De meest recente wetenschappelijke inzichten over verweking zijn in de nieuwe NPR verwerkt. Verweking treedt op als bij een aardbeving de draagkracht van met grondwater verzadigde grond gedurende een korte periode afneemt waardoor funderingen hun dragende functie kunnen verliezen.

Meer weten?

U kunt de nieuwe NPR lezen op de website van de NEN.