decomplexen booreiland in de zee

Platform L13C is het eerste platform aan de Nederlandse zijde van de Zuidelijke Noordzee dat werd omgebouwd in het Decomplexing project. NAM produceert al bijna veertig jaar aardgas in de zuidelijke Noordzee. De gasproductie neemt af door de verminderde gasdruk in deze oudere gasvelden.

Decomplexen

Om winstgevend te kunnen blijven produceren, is NAM gestart met het decomplexen van offshore platforms: het verlagen van operationele kosten door het vereenvoudigen van platforms, het ombouwen van bemande platforms naar een onbemande situatie en het centraal behandelen van gewonnen aardgas.

Innovatieve oplossingen

Er werd met man en macht gewerkt aan het zogenoemde ‘decomplexen’ van dit platform. Het was een klus vol uitdagingen, vertelt Nick Spiertz. “Tijdens de eerste fase van het ombouwen, bleven we normaal produceren. Dat zorgt voor een verhoogd risico, maar door innovatieve oplossingen, vooraf goed nadenken en een strakke planning, slaagden we er in alle risico’s te minimaliseren.”

 “De grootste uitdaging was alles op tijd rond te krijgen”, vervolgt Spiertz. Bij het decomplexen was een groot aantal partijen betrokken. “Het was de kunst iedereen op tijd z’n ‘truukje’ te laten doen, de werkzaamheden goed op elkaar te laten aansluiten.”

Watersnijtechniek

Alle overbodige apparatuur, zoals gasbehandelingsinstallaties, is inmiddels van het platform verwijderd. Voortaan wordt het aardgas vanaf het onbemande platform direct getransporteerd naar een centraal gelegen platform, waar het wordt behandeld. Voor het verwijderen van de apparatuur was gekozen voor de zogenoemde watersnijtechniek. Dankzij deze innovatieve oplossing kon de gasproductie normaal worden voortgezet tijdens de werkzaamheden. 

De onbemande status van het platform werd overigens echt zichtbaar toen ook alle huisraad, zoals bedden, vloerbedekking en het keukeninterieur werd verwijderd. Het NUI-team, verantwoordelijk voor alle onbemande platforms, zal L13C voortaan van afstand besturen en monitoren. Eens in de drie maanden vaart het onderhoudsschip de Kroonborg langs voor onderhoud van het platform.

Veilig tot het einde 

“In de fase, waarbij het platform volledig werd ontmanteld en omgebouwd tot onbemand platform, lag er een pittige uitdaging in het veilig blijven bemannen van het platform, tot het einde toe”, vult Jan Gooitzen Kampen aan. Hij onderhield als Turn Around Coördinator vanuit Assen dagelijks contact met het platform. “NUI houdt in principe in dat je onbemand bent, maar om deze transitie te realiseren moet je nog even bemand blijven. Hiervoor waren tijdelijke veiligheidsvoorzieningen nodig.”

Op tijd, zonder incidenten

Maar het lukte: dinsdag 22 augustus verlieten de laatste bemanningsleden het platform en werd L13C overgedragen aan het NUI-team. Een mijlpaal, stellen Spiertz en Kampen trots vast. “Met een klein team slaagden we er in het project nagenoeg volgens planning af te ronden, zonder ongevallen of incidenten. Dat is wel een vermelding waard.” 

Gaswinning op zee

Van al het Nederlandse aardgas wordt circa 30 % op zee gewonnen. NAM verduurzaamt en vernieuwt platforms en dringt daarmee het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en emissies sterk terug. Ook de onderhoudskosten nemen af. ONEgas, een samenwerkingsverband van NAM en Shell UK, is de uitvoeringsorganisatie voor gaswinning op de zuidelijke Noordzee.

Decomplexing in beeld

Om uitleg te geven over de decomplexing strategie en de innovatieve watersnijtechniek is een video gemaakt. Aan de hand van experts die aan dit project werken, vertelt de video je alles over de laatste ontwikkelingen.