Actieve seismiek: grote hamer

In de eerste fase van het onderzoek zijn bij Groot Maarslag sensoren (geofoons) buiten de wierde op het maaiveld geplaatst. Deze sensoren registreren gedurende een langere periode laagfrequente trillingen, als omgevingsgeluiden en de afkomstig de impact van golven op de kust. Met deze methode (passief luisteren, tot ongeveer 30 meter diepte kunnen eigenschappen van de grondlagen worden bepaald.

Actieve seismiek

Er wordt bij de wierden met actieve seismiek gewerkt. Daarbij worden trillingen opgewekt en gemeten. Dit heeft als voordeel dat bekend is met hoeveel energie de trillingen worden opgewekt. Dit gebeurt onder meer met een accelerated weight drop, waarbij een gewicht op een plaat op het maaiveld wordt gelanceerd (zie foto) en met een grote hamer (zie filmpje RTVNoord).

Met deze methode kan de ondergrond, afhankelijk van de geologische opbouw en hydrologische situatie, tot ca. 30 m onder het maaiveld in kaart worden gebracht. Er worden ook met zogeheten shearwave vibrators trillingen in het horizontale vlak opgewekt.

Dit alles gaat niet gepaard met bodemingrepen. Het effect van de opgewekte trillingen is niet of nauwelijks te voelen door mensen en niet van invloed op bebouwing. Samen met de bewoners wordt bepaald waar de actieve seismiek percies kan worden uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek

Een archeoloog doet in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek naar de bodemgesteldheid van de wierden. De wierden zijn honderden jaren oud maar er is weinig bekend van de verschillende bodemlagen waaruit zij bestaan. Door het onderzoek kan ook worden vastgesteld hoe oud de betreffende wierde is.

Vergelijken

‘We gaan de uitkomsten van de metingen op de wierden, waar de grond door mensen is opgebracht, vergelijken met de metingen naast de wierden. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten op in hoe gebouwen reageren op een aardbeving en hoe de ondergrond van wierden in elkaar zit’, aldus NAM-projectleider Wim van der Veen.

Voorspelling

In de loop van 2019 is het onderzoek afgerond. Met de op deze wijze verkregen snelheidsmodellen gaan andere experts aan het werk om te kijken of de zogenoemde ‘ground motion prediction’ verbeterd kan worden. De ‘voorspelling van de grondbeweging’, die voortvloeit uit de aardbevingen, is belangrijk voor de beoordeling en inschatting van schade aan gebouwen.

Kijk hier reportage van RTVNoord