In de jaarlijkse budgetteringscyclus maakt NAM schattingen van de verwachte schadekosten voor de komende jaren. Dit zijn inschattingen. De werkelijke kosten kunnen in de praktijk hoger of lager zijn. NAM vergoedt de werkelijke kosten van schade waar we voor aansprakelijk zijn, nu en in de toekomst.