“Het gaat hier om een heel klein gasveld, en omdat we zowel een locatie als een pijpleiding moeten aanleggen en de gasprijs nog steeds erg laag is, is het project momenteel economisch niet haalbaar. De kans blijft aanwezig dat het project in de toekomst weer opgepakt wordt.” aldus Eilard Hoogerduijn Strating, projectmanager van NAM. 

Onderzoek naar effecten bodemdaling afgerond

Het bodemdalingsonderzoek, dat in opdracht van de gemeente Midden Delfland en het Hoogheemraadschap Delfland door Royal Haskoning BV is uitgevoerd, is inmiddels ook afgerond. De uitkomst van het onderzoek is een overeenstemming over de methodiek die toegepast kan worden om de mogelijke gevolgen van gaswinning op het waterpeil in kaart te brengen en hoe daar mee om kan worden gegaan. “Wij zijn blij met de uitkomst en zeer tevreden over het proces van dit onderzoek. Het onderzoek heeft alle betrokken partijen beter inzicht gegeven in elkaars belangen, wat heeft gezorgd voor wederzijds begrip De uitkomst van dit onderzoek is dan ook niet de reden voor het staken van het project.”, zegt Hoogerduijn Strating.

Gaswinning in Zuid-Holland

In Zuid-Holland heeft NAM tientallen gaswinningslocaties. Er wordt voldoende gas gewonnen om circa 400.000 huishoudens van een warm huis en warm water te voorzien. In Midden-Delfland wordt al sinds 1972 gas gewonnen uit de diepe ondergrond. Er wordt gewonnen uit kleine gasvelden. Deze kleine velden zijn honderden tot duizenden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom zeer klein.