De informatieavond in theater de Kampanje in Den Helder was een iniatiatief van de gemeenteraad en werd bijgewoond door lokale - en regionale bestuurders, ondernemers en andere geïnteresseerden. Namens NAM verzorgde Haije Stigter een presentatie over de rol van gas bij de energietransitie. De focus tijdens de avond was vooral gericht op kansen voor de haven van Den Helder. Stigter pleitte daarbij voor een brede oriëntatie op alle vormen van duurzame energie. “Profiteer van de offshore platforms, de infrastructuur die hier reeds aanwezig is en maak gebruik van de know how en de innovatieve mogelijkheden die reeds in deze regio en de haven van Den Helder aanwezig zijn.”

Andere sprekers bij de bijeenkomst onderschreven de presentatie van NAM. Zo gaat onderzoeksinstituut TNO voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie eveneens uit van diverse vormen van energie. En de directeur van het havenbedrijf Den Helder benadrukte de voordelen van de aanwezige infrastructuur in Den Helder en de aanwezigheid van bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in olie, gas en windenergie.

De energietransitie biedt mogelijkheden en kansen voor de regio, stelden de aanwezigen met elkaar vast. Het is belangrijk voor het behoud van  werkgelegenheid opZij pleitten daarom voor het versnellen van de energietransitie en een snelle aanleg van windparken in het Noordwesten van het land.