Productie Groningen-veld in gasjaren

De minister van Economische Zaken bepaalde in juni 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-veld voortaan per ‘gasjaar’ worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Door dit besluit liggen de koudere maanden (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat vóór het einde van het gasjaar het productieplafond al is bereikt. 

Ondanks de toenemende vraag om huizen te kunnen verwarmen streeft NAM naar een zo vlak mogelijke winning uit het Groningen-veld. Dit is in lijn met het advies van Staatstoezicht op de Mijnen. Om aan de vraag te voldoen wordt in de winter optimaal gebruik gemaakt van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk.

Voor het gasjaar 2015-2016 gold een productieplafond van 27 miljard kubieke meter. NAM won dat gasjaar 26,98 miljard kubieke meter. NAM bleef daarmee binnen de kaders zoals gesteld door de minister van Economische Zaken. Voor het huidige gasjaar 2016-2017 geldt een productieplafond van 24 miljard kubieke meter. Enkel in koude winters en voor zover dit noodzakelijk is mag meer aardgas geproduceerd worden.  

Gaswinning uit kleine velden

Naast de verdere reductie van gaswinning uit het Groningen-veld, nam ook de gaswinning uit kleine velden terug. NAM won uit de kleine gasvelden (op zowel land als op de Noordzee) in totaal 8.2 miljard kubieke meter aardgas. Dat is 0,7 miljard kubieke meter minder dan 2015.


Productiecijfers aardgas door NAM in kalenderjaren

2016 2015
Groningen-gasveld 27.6 miljard m3 28.1 miljard m3
Kleine gasvelden op land 5.5 miljard m3 6.1 miljard m3
Kleine gasvelden op zee 2.7 miljard m3 2.8 miljard m3
Totale gaswinning NAM 35.8 miljard m3 37 miljard m3

Productie aardolie 

In 2016 realiseerde NAM een olieproductie uit Schoonebeek en velden in West-Nederland van 178.000 kubieke meter (2015: 346.000 m3 / 2014: 677.000 m3). De afgenomen olieproductie kan verklaard worden doordat de oliewinning in Schoonebeek tot medio september heeft stilgelegen. 

Productiecijfers van het Groningen-veld zijn beschikbaar via Feiten & Cijfers. De cijfers zijn inclusief het aardgas dat NAM produceert voor eigen verbruik.