Wij zijn van mening dat we tot op heden binnen de 20% marge van de totale cumulatieve gasproductie per winningplan zijn gebleven en daarmee zijn de risicos betreffende veiligheid, milieu en omgeving ook voor deze velden niet in het geding. Wij onderkennen dat de beschrijvingen in de winningsplannen niet volledig eenduidig zijn en op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Dit is de reden dat NAM in overlegĀ is met het Ministerie van Economische Zaken en SodM om snel de gewenste duidelijkheid te krijgen voor de huidige en toekomstige winningsplannen.