De belanghebbenden hadden de Raad van State verzocht om het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken, vooruitlopend op een definitieve uitspraak op hun beroepschrift in de bodemprocedure, in de tussentijd te schorsen en de winning van gas uit het Groningerveld te staken, dan wel aanzienlijk te beperken. De uitspraak tegen het instemmingsbesluit inzake de gaswinning uit het Groningen-veld is te vinden op de website van de Raad van State. Op de website van de Raad van State wordt op termijn ook bekend gemaakt wanneer de bodemzaak wordt behandeld.

De uitspraak laat onverlet dat NAM  onverminderd – samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en andere betrokken partijen – blijft werken aan het herstel en het investeren in het perspectief voor de Groningers.