Op 29 augustus 2017 heeft een beving bij Appingedam plaatsgevonden met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter. Met deze beving is de grenswaarde van de “aardbevingsdichtheid” op het signaleringsniveau overschreden. Op 30 augustus 2017 heeft een beving plaatsgevonden van 1.5 op de schaal van Richter nabij Scharmer. Met deze beving is de grenswaarde van de “activity rate” op het waakzaamheidsniveau overschreden. (Uitleg grenswaarden: pag. 17 van het MRP)

NAM heeft er voor gekozen om beide overschrijdingen te beschrijven in één rapport omdat de aard van de parameters dezelfde achtergrond heeft: een bepaald aantal bevingen binnen een bepaalde tijd, grotendeels in dezelfde ondergrond.

NAM stelt vast dat er geen sprake is van onverwachte of veronrustende ontwikkelingen en adviseert mede daarom dat de overschrijdingen geen aanleiding geven tot het nemen van aanvullende maatregelen. Dit is in de context van de maatregel van de minister van Economische Zaken om de productie uit het Groningen gasveld met 10 procent te verminderen met ingang van het nieuwe gasjaar. Mocht er de komende periode een onverwachte gebeurtenis plaatsvinden of opnieuw een grenswaarde worden overschreden dan zal NAM in overleg met SodM bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

SodM heeft het advies van NAM overgenomen.

Lees hier Special Report on the earthquake density in the area between Appingedam and Loppersum

Hier kunt u het Meet- en Regelprotocol lezen