NAM is van mening dat zij binnen de kaders van de bestaande winningsplannen, de daaraan ten grondslag liggende risicoanalyses en bijbehorende vergunningen opereert en produceert. Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij passende maatregelen nemen. We zijn al geruime tijd in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en SodM hoe de volume-limieten in de bestaande winningplannen geïnterpreteerd moeten worden. Wij nemen de brief van SodM zeer serieus en zullen onze zienswijze hierop kenbaar maken. Dit zal helpen bij het verkrijgen van grotere duidelijkheid voor iedereen.