Het is correct dat er een informele bijpraatsessie is geweest met regionale pers in de provincie Groningen. In het gesprek is gerefereerd naar recente uitspraken van NAM-directeur Schotman, die zei: “Wat ons betreft stapt NAM uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken.”

Andere onderwerpen in het gesprek waren onder andere recente ontwikkelingen in het aardbevingendossier, waaronder het initiatief van Freek de Jonge en de complexiteit om vervolg te geven aan zijn negenpuntenplan.