Informatietruck in het dorp, bezoek aan de gas-locatie net buiten het dorp.

Gaswinning Noordoost Friesland

NAM wint al tientallen jaren aardgas in Noordoost Friesland en wil graag antwoord geven op de vragen die er leven. Een geoloog was aanwezig om meer informatie te geven over de diepe ondergrond. Hij vertelde dat de gasvelden in Noordoost Friesland een paar honderd keer kleiner zijn dan het Groningen gasveld. Ook werd informatie gegeven over bodemdaling en aardbevingen in Groningen.

Rondleiding

Tijdens de rondleiding over de gaslocatie werd verteld hoe het aardgas geschikt wordt gemaakt voor gebruik thuis. Dat behandelen van het aardgas gebeurt niet op elke locatie, maar dus wel op de grote locatie aan de Stadsweg.

Kleine gasvelden

De gasvelden in de omgeving van Munnekezijl behoren tot de kleine gasvelden van Nederland. In ons land zijn zo’n 140 kleine gasvelden. Samen zorgen deze kleine gasvelden samen voor zo’n 40% van het Nederlandse aardgas.

Gebruik van aardgas

Aardgas wordt ook gebruikt om elektriciteit op te wekken. Veel mensen verbaasden zich erover hoeveel energie een kleine gas-locatie kan leveren. Sommige locaties in de regio leveren voldoende aardgas om jaarlijks voor zo'n 300.000 huishoudens elektriciteit op te wekken.