Women and Man seeing red colored notice board

Rika Pot sprak de aanwezige Molukse gemeenschap warm toe over de getoonde moed en inzet, maar benoemde ook de emotie die gepaard ging met de overdracht van het Rijksmonument naar Stichting Oude Groninger Kerken. Het is een bijzonder gebouw, de eerste Molukse kerk in Nederland in de eerste Molukse wijk van Nederland. Pot verwoordde het zo: “Het is een monument van geschiedenis, een monument van verhalen”.

Restaureren en versterken

Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken vertelde over de uitdagingen bij het restaureren en versterken. Vanwege de eenvoudige vorm van het gebouw werd gedacht dat het restaureren en versterken van de kerk relatief eenvoudig zou zijn. Dat bleek echter niet het geval. Velvis: “Door met constant met alle partijen in overleg te zijn is het gelukt om het gebouw zoveel mogelijk onzichtbaar te versterken, zodat het karakter van dit jonge Rijksmonument niet aangetast wordt”.

Naar verwachting kunnen de kerkgemeenschappen Geredja Indjili Maluki (G.I.M.) en de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda Maart ’53 in juni van dit jaar weer diensten houden in het gebouw.

Herbestemming

Naast de restauratie en versterking kreeg de Molukse gemeenschap ook een bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Deze bijdrage wordt ingezet om een wijk- en informatiecentrum in te richten voor en over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland in het algemeen en in Appingedam in het bijzonder.

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt uitgevoerd door Libau. Het programma wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het Loket Herbestemming van Libau.