Crane Roborg

In de transitie naar duurzame energie is het fors terugdringen van CO2-uitstoot van belang. De komende decennia kan deze reductie van CO2 voor een groot deel worden gerealiseerd door energie-efficiency en de inzet van aardgas in de energiemix. Gaswinning op de Noordzee speelt hierbij een belangrijke rol. Het is essentieel aardgas schoon, efficiënt en tegen de laagst mogelijke kosten op zee te winnen. NAM en Shell UK werken samen aan de gaswinning op zee.

Operationele kosten

Zij brengen de operationele kosten aanzienlijk omlaag door platforms met voorzieningen als gasbehandelingsinstallaties, verblijfsruimten, helikopterdekken en hijskranen, te vereenvoudigen tot platforms zonder al deze voorzieningen. Maar ook op deze eenvoudige platforms moeten putten regelmatig worden geïnspecteerd en reparaties uitgevoerd. De RoBorg kan deze werkzaamheden voortaan uitvoeren, zonder kranen en dure werkplatforms.

Positieve reacties

“De Kroonborg zette de RoBorg afgelopen zaterdag op een dek van het platform Leman Alpha, samen met enkele andere containers met hulpmiddelen. Binnen 24 uur werd de complete opstelling voor het inspecteren van de put opgebouwd”, vertelt Wessel Hollander, Well-services Engineer op het platform.

Robbert Kroes, Production Technologist: “De inspectie met de Roborg levert goede informatie op die ons helpt maatregelen te treffen om de put beter te laten produceren. Behalve het uitvoeren inspecties, werken we met de robotkraan veilig aan veiligheidskleppen en afsluitpluggen in putten. We kunnen met de RoBorg bovendien onderhoudswerk doen op de onbemande platforms in Nederland en Engeland’.