Elk dorp een duurzaam dak – dorpshuis Agricola Baflo

In Noordoost-Groningen verdwijnen steeds meer voorzieningen en dus ook ontmoetingsplekken uit dorpen. Het programma Elk dorp een duurzaam dak heeft als doel om in elk dorp van de negen Groningse aardbevingsgemeenten tenminste een ontmoetingsplaats te behouden. Want, vertelt Mayke Zandstra, projectleider van het programma: “Zo’n ontmoetingsplek is van onschatbare waarde voor de leefbaarheid van een dorp”.

Dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten kunnen een aanvraag indienen om hun ‘dorpsdak’ toekomstbestendig te maken. Door bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid kunnen de energielasten flink verlaagd worden waardoor het pand makkelijker te exploiteren blijft.  Zandstra vertelt dat de dorpen daarbij zoveel mogelijk ondersteund worden: “We helpen bij het verder uitwerken van de plannen, doen de procesbegeleiding en denken mee over fondsenwerving.”

‘Elk dorp een duurzaam dak’ wordt uitgevoerd door vereniging Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.