Bunch of people holding photo
Lennard Luijt, plantmanager Den Helder, vierde van links

Den Helder wil in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. Voor deze doelstelling is deze samenwerking belangrijk. In Den Helder is lokaal veel warmte beschikbaar. Deze warmte is afkomstig van diverse warmtebronnen, zoals installaties en machines in de industrie. Door deze lokaal beschikbare warmte te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven wordt warmte benut die anders verloren gaat.

De gasbehandelingsinstallatie van NAM in Den Helder is een van grootste ter wereld. Hier wordt  circa de helft van het Noorzee-gas behandeld. NAM stelt de restwarmte beschikbaar en wil hiermee bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de regio.

De andere deelnemende organisaties zijn HVC, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Koninklijke Marine, Port of Den Helder, Willemsoord bv, Woningstichting Den Helder. De komende maanden worden vooral gebruikt om alle mogelijkheden te onderzoeken en de haalbaarheid te toetsen. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte. Eind 2017 moet dit onderzoek klaar zijn. Dan  is duidelijk welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.