Group of houses in a row

De vele aanwezige inwoners van Sauwerd en het bestuur van de coöperatie staan te glimmen van trots: het is ze gelukt, hun supermarkt is terug. De Dorpswinkel is een winkel met allure geworden: het pand is opgeknapt, er is een spiksplinternieuwe inventaris aangeschaft en de producten staan te blinken in de schappen.

Commissaris van de Koning: Sauwerd laat zien wat gemeenschapszin is

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas was in zijn speech vol lof voor de inwoners van Sauwerd. “Toen de winkel sloot hebben jullie er samen de schouders onder gezet. Want een winkel is belangrijk voor de leefbaarheid. Het is de plek waar je dorpsgenoten tegenkomen, waar je nieuwtjes hoort. Dat leek aanvankelijk onbegonnen werk, maar het werd hier kansrijk omdat jullie hier zo hard aan trokken. U laat hier zien wat gemeenschapszin is.”

Five people giving a pose

Waar een kleine winkel groot in is

Coöperatievoorzitter Hylke Zijlstra is apetrots dat de winkel nu echt weer open is. “Dat is natuurlijk op de eerste plaats te danken aan de betrokkenheid van het dorp, waarvan 70% nu lid is van de coöperatie. Maar ook de hulp, financiering en deskundigheid vanuit de gemeente, de provincie, fondsen zoals het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma en de Rabobank hebben er aan bijgedragen dat we hier staan.”

Nu is er weer een winkel voor alle inwoners van Sauwerd en de omliggende dorpen. Dat is niet alleen belangrijk vanwege het gemak van het dichtbij huis boodschappen kunnen doen. “De winkel zorgt er ook voor dat mensen die anders misschien de hele dag thuiszitten er even uit komen. Dat klinkt misschien klein, maar voor mij is dat een groot goed.”

Ontmoetingsplek voor het dorp

De Dorpswinkel moet nadrukkelijk ook de rol van ontmoetingsplek van het dorp krijgen. “Aan de koffietafel die in de winkel staat moeten mensen even lekker met elkaar kunnen kletsen onder het genot van een kop koffie”, aldus bestuurslid Han Limburg. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking met de basisschool en de bedrijven uit het dorp en de omgeving gezocht.

Dit filmpje laat zien hoe de inwoners van Sauwerd het terugbrengen van de supermarkt hebben aangepakt.

Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma wordt uitgevoerd en gefinancierd door NAM en is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren.

Kijk voor meer informatie op www.nam.nl/leefbaarheid of www.kansrijkgroningen.nl