Het hebben van een door Sodm goedgekeurd protocol is een verplichting uit het Instemmingsbesluit van de minister van september 2017. Met het Meet- en Regelprotocol is een duidelijk kader beschikbaar voor de sturing van de gaswinning en het zo veel als redelijkerwijs voorkomen van schade.

Basis van het protocol is het continu meten en signaleren van alle bodembewegingen om deze gegevens vervolgens nauwgezet te analyseren. Bij afwijkingen, zoals een buitengewone toename van bevingen in een bepaalde regio, kan de winning op basis van dit protocol aangepast worden.

Het Meet- en Regelprotocol met bijlagen is hieronder als download beschikbaar:

Download: Groningen Meet- en Regelprotocol 2017 (2mb)

Download: Technisch Addendum bij het Groningen MR-Protocol 2017 (5mb)

Download: Appendix bij het Groningen MR-Protocol (546k)

Op www.nam.nl publiceren wij alle wetenschappelijke onderzoeksrapporten, zie de pagina ‘Onderzoeksrapporten’ onder de rubriek ‘Feiten & Cijfers’. De documenten die deel uit maken van het Winningsplan Groningen 2016 zijn hier te vinden.