Groep mensen met groene hesjes bezoeken NAM locatie en luisteren naar medewerker in oranje overall met witte helm

NAM locatie De Wijk-100

De afgelopen jaren hebben we de omgeving regelmatig over de op handen zijnde werkzaamheden geïnformeerd. Het is nu zover dat de locatie aan het eind van de Kruisweg aangelegd kan worden. Deze locatie noemen we De Wijk-100. De komende maanden wordt onder andere grond afgegraven, leidingen aangelegd en de locatie geasfalteerd. Deze werkzaamheden nemen circa 4 tot 6 weken in beslag.

We houden u graag op te hoogte van de werkzaamheden.

Goed om te weten

  • Op Facebook zijn wij te vinden als NAM in De Wolden
  • Op Twitter zijn wij ook te volgen; via @NAMbv
  • Meer informatie kunt u ook vinden op www.nam.nl/aardgasplus

Heel goed om te weten

  • Bezorgen wij u overlast of heeft u vragen? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Overdag kunt u bellen met de vaste contactpersoon voor deze locatie, de heer P.J. de Bos via telefoonnummer 0592 36 9111. Via  e-mail is hij te bereiken via PieterJan.deBos@shell.com.