Deze uitspraak houdt in dat de Rechter-Commissaris een nader onderzoek moet instellen. Volgens het Hof is dit tot nu toe ten onrechte achterwege gebleven. Dit betekent niet automatisch dat NAM ook gedagvaard zal worden. Dit hangt af van de uitkomst van het onderzoek.

NAM zal volledig meewerken aan het onderzoek van de Rechter-Commissaris.