NAM voelt zich gesteund door de uitspraak van de Raad van State dat het mogelijk is om risico’s die gepaard gaan met de gaswinning, in te schatten op basis van modelmatige berekeningen.

De Raad van State stelt dat de Minister opnieuw een besluit moet nemen over de gaswinning in Groningen. Het Instemmingsbesluit en Wijzigingsbesluit zijn beiden vernietigd. De Minister krijgt hiervoor een jaar de tijd. Tot die tijd ligt de gaswinning niet stil. De Raad van State heeft in de uitspraak bepaald dat NAM in de tussenliggende periode gas mag blijven winnen.

De uitspraak geeft tevens aan dat er onvoldoende gemotiveerd is waarom het eerder vastgestelde veiligheidskader is losgelaten.

Het waarom van het beroep van NAM

Wij hebben de stap om in beroep te gaan tegen het winningsbesluit van de Minister niet licht genomen. Dit is niet eerder in onze 70-jarige geschiedenis voorgekomen. De reden was om duidelijkheid te krijgen.

Gerald Schotman in zijn betoog tijdens de zitting op 13 juli 2017 – “De stap om in beroep te gaan tegen het Wijzigingsbesluit van de Minister hebben we niet licht genomen. Toch vinden we dat het moet. Dat het zelfs cruciaal is. We scharen ons met dit beroep aan de zijde van een deel van de andere appellanten. Hoe tegenstrijdig het misschien ook mag lijken – we hebben een gemeenschappelijk belang. Dat belang is veiligheid. Én duidelijkheid over die veiligheid.”

De gaswinning uit het Groningen gasveld vereist heldere kaders die recht doen aan het belang van veiligheid.