Voor ons is het van belang dat er duidelijkheid komt wat de drempel is voor vergoeding voor immateriële schade veroorzaakt door aardbevingen, dit gezien we ons voor mogelijke toewijzing tot nu toe aan de juridische hoofdregel in het Nederlands recht hebben gehouden.

“Wij hebben altijd gesteld dat wij aansprakelijk zijn voor aardbevingsgerelateerde schade (ook immateriële), vandaar dat we eerst heel goed naar alle details en implicaties van deze uitspraak willen kijken. Waar het ons om ging was duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Allereerst voor deze bewoners, maar ook voor ons. Wij kunnen de mails van deze bewoners niet beoordelen – we zijn geen medici en willen niet op die stoel gaan zitten,” aldus Thijs Jurgens, directeur aardbevingen Groningen.

We gaan dan ook eerst de uitspraak verder bestuderen.